GIS w nauce: Wykorzystanie oprogramowania Esri ArcGIS do sporządzania przekrojów geologicznych 

Prowadzący: dr Daniel Zaszewski, Wydział Geologii UW

Źródło: academia.edu

dr Daniel Zaszewski jest absolwentem Wydziału Geologii UW. Pracuje w Katedrze Hydrogeologii i Geofizyki. Na Wydziale Geologii popularyzuje naukę metod GIS, a także prowadzi m.in. zajęcia z geoinformatyki i hydrogeologii. W Forum GIS UW działa od samego początku.

Opis warsztatów

Celem warsztatów jest zademonstrowanie możliwości oprogramowania ESRI w tworzeniu w pełni edytowalnych przekrojów geologicznych oraz ich wizualizacji w przestrzeni
3D. Podczas warsztatów uczestnicy poznają: metody tworzenia profili hipsometrycznych wzdłuż linii przekroju; sposoby rzutowania wydzieleń geologicznych, zapisanych w
postaci wektorowej, na profil morfologiczny; metodykę przygotowania danych w celu tworzenia profili otworów wiertniczych w środowisku GIS; możliwości dodawania do przekroju punktów z pomiarami strukturalnymi; metody tworzenia i wizualizacji przekroju.

Poziom:

Średnio-zaawansowany

Wymagania:

 • Swobodne operowanie po interfejsie programów ArcMap i ArcScene;
 • Znajomość metod wektoryzacji;
 • Podstawowe umiejętności w tworzeniu i zarządzenia geobazami w środowisku ArcGIS;
 • Podstawowa wiedza w dziedzinie geologii i/lub archeologii, geografii.

Po skończonych zajęciach uczestnik będzie umiał:

 • poznanie zestawu narzędzi do wykonania i edycji i wizualizacji przekrojów geologicznych;

Oprogramowanie lub narzędzia

 • ArcGIS 10.x
 • ArcScene

Zapraszamy do rejestracji na warsztaty do 17 czerwca za pomocą poniższego formularza

https://forms.gle/saKPpr4TF7Ftmc6U9

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Data Science – Projektowanie prostych aplikacji w R przy użyciu SHINY

Projektowanie prostych aplikacji w R przy użyciu SHINY

Prowadzący: dr Andrzej Romaniuk, Uniwersytet Edynburski

Źródło: National Museums Scotland

Warsztat będzie prowadzony przez Dr Andrzeja Romaniuka, absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego (Mgr, Archeologia) i Uniwersytetu Edynburskiego (Mgr, Osteoarcheologia; Dr, Archeologia). Prócz pracy czysto naukowej, Dr Romaniuk regularnie pomaga przy szkoleniach online prowadzonych przez Edinburgh Data Carpentries (https://edcarp.github.io/) i mających na celu propagowanie wiedzy dotyczącej nowoczesnych metod pracy z danymi w instytucjach naukowych oraz w placówkach państwowych. Więcej o instruktorze na stronie instruktora.

Opis warsztatów

Czasami interpretowalny kod, wraz z wygenerowaną dokumentacją (np. tablice lub wizualizacje), może nie wystarczyć, by skutecznie przekazać rezultaty czyjejś pracy. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy pewna doza aktywnej interakcji jest wymagana, by w pełni zrozumieć pozyskane dane, a odbiorca nie posiada odpowiedniej wiedzy o tym, jak napisać własny kod. Redukcja interakcji do pasywnego odbioru jest też często nużąca dla osób spoza kręgów akademickich, nie mających żadnego pojęcia o szerszym kontekście badań.

Problemy te można łatwo rozwiązać, dając odbiorcom narzędzia do eksploracji zarówno danych jak i uczestnictwa w procesie analizy, w formie interaktywnej aplikacji internetowej. Danie takich możliwości pozwala na organiczne zrozumienie, co właściwie oznaczają wykorzystane dane oraz metody i dlaczego autor dokonał konkretnych wyborów podczas analizy. Tworzenie dedykowanych aplikacji internetowych może również usprawnić same badania, zapewniając w łatwy sposób automatyzację regularnie używanych rozwiązań, bez potrzeby zmiany samego kodu w każdym przypadku.

Choć tworzenie aplikacji internetowych nie było oryginalnym celem, dzięki bibliotece SHINY i związanym z nią rozwiązaniom sieciowym stało się to jedną z coraz szybciej rozbudowywanych możliwości pakietu R w środowisku RStudio. SHINY to cała struktura rozwiązań do tworzenia i udostępniania/wdrażania aplikacji. Choć może to brzmieć skomplikowanie, jest to prawdopodobnie najłatwiejszy sposób na poznanie podstaw tworzenia aplikacji bez uprzedniej wiedzy o językach do tego używanych (np. JavaScript). Może być polecana zwłaszcza osobom regularnie pracującym w R, ale myślącym o dalszym rozwoju w kierunku właściwego programowania.

Warsztat jest zaadaptowany z tutorial’u, który instruktor napisał dla Centre for Data, Culture & Society, the University of Edinburgh (https://doi.org/10.5281/zenodo.5705151) i poszerzony o dodatkowe informacje. Składa się on z dwóch części. Celem pierwszej części jest przede wszystkim zapoznanie uczestników ze wszystkimi kluczowymi etapami tworzenia aplikacji internetowej w SHINY, z możliwością śledzenia budowania takiej aplikacji na żywo. Celem drugiej części jest stworzenie własnej, prostej aplikacji zawierającej wszystkie wymagane elementy i opublikowanie jej w skompilowanej formie poprzez ShinyApps.io, bądź w formie interpretowalnego kodu w RStudio poprzez stronę GitHub. Pod koniec warsztatu uczestnicy będą mieli funkcjonalne zrozumienie działania aplikacji webowych budowanych w SHINY, praktyczną wiedzę jak stworzyć od podstaw takie aplikacje, oraz jak dalej pogłębiać swoją wiedzę w tej tematyce.

Poziom:

Średnio-zaawansowany

Wymagania:

 • Znajomość R (język programowania)
 • Znajomość RStudio (graficzny interfejs dla R)

Obie umiejętności można zdobyć samemu w dość krótkim czasie, dzięki stronom takim jak np.: https://datacarpentry.org/r-socialsci/ lub https://datacarpentry.org/R-ecology-lesson/ dla szybkiego opanowania podstawowego materiału. https://benmarwick.github.io/How-To-Do-Archaeological-Science-Using-R/ do nauki różnych rozwiązań przydatnych w archeologii, w tym w GIS.

Po skończonych zajęciach uczestnik będzie umiał:

 • Wiedza o pakiecie SHINY dla R i związanych z nim możliwościach
 • Wiedza o podstawowej architekturze aplikacji internetowej
 • Umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy do stworzenia własnej aplikacji
 • Wiedza o możliwościach udostępnienia stworzonych aplikacji online
 • Umiejętność udostępniania aplikacji za pomocą platformy shinyapps.io lub Github
 • Wiedza o dalszych możliwościach rozwoju pozyskanych umiejętności

Oprogramowanie lub narzędzia

 • R
 • R Studio
 • Uprzednio ściągnięte biblioteki dla R (shiny, DT, shinythemes, ggplot2)

Zapraszamy do rejestracji na warsztaty do 17 czerwca za pomocą poniższego formularza

https://forms.gle/saKPpr4TF7Ftmc6U9

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Data science – Próby, błędy i losowania w praktyce archeologa

Czy czytając artykuły o metodach obliczeniowych w archeologii, dymiło Wam z czaszek? A za każdym razem, gdy trafiali Państwo na termin symulacja Monte Carlo, wyobrażali sobie Państwo sceny z filmu Matrix. A może interesują się Państwo statystyką, ale chcą dowiedzieć się czegoś o języku programowania R? Serdecznie zapraszamy na warsztaty pt. „Próby, błędy i losowania w praktyce archeologa„, prowadzone przez dr Rafała Fetnera. Warsztaty te pozwolą Wam poznać jak analizować dane poza „Excelem” – wykorzystując język programowania R. Dowiedzą się Państwo jak stosować symulację Monte Carlo i „bootstrap” w swoich badaniach. Czy brzmi to jako coś bardzo trudnego? Możliwe, ale warsztaty sprawią, że wykonają Państwo takie analizy nawet bez uprzedniej nauki statystyki.

Prowadzący: dr Rafał Fetner, Katedra Bioarcheologii WAUW

Źródło: WAUW

dr Rafał Fetner pracuje w Katedrze Bioarcheologii UW. Na co dzień zajmuje się analizą kości ludzkich i analizą danych izotopowych. Na Wydziale Archeologii prowadzi m.in. zajęcia z bioarcheologii, archeometrii, z analizy statystycznej danych archeologicznych.

Opis warsztatów

Warsztat skierowany jest do osób rozpoczynających przygodę z archeologią lub analizą danych archeologicznych. Na warsztatach zostaną poruszone zagadnienia związane ze strategią pozyskiwania danych archeologicznych, problemem losowości, błędu systematycznego, a także wykorzystaniem symulacji oszacowaniu błędu estymacji i, dalej, samej analizie. Wszystkie punkty warsztatów, krok po kroku, zostaną wykonane w programie RStudio z wykorzystaniem języka R. Uczestnicy zostaną zapoznani z miarami opisu zmienności danych, szacowaniem błędu estymacji metodą „bootstrap„, a także szacowaniem wyników złożonych za pomocą metody modelowania Monte Carlo. Wszystkie ćwiczenia, krok po kroku, zostaną przeprowadzone w programie RStudio, a problemy merytoryczne zilustrowane studiami przypadku.

Poziom:

Początkujący

Wymagania:

 • Obsługa komputera na poziomie podstawowym

Po skończonych zajęciach uczestnik będzie umiał:

 • zapoznana sie z podstawami obsługi R i R Studio
 • opisać rozkład danych z zastosowaniem miar statystycznych
 • określić i zinterpretować błąd systematyczny wynikający z natury pozyskanych danych
 • oszacować błąd estymacji parametrów rozkładu za pomocą metody „bootstrap””
 • zastosować metodę Monte Carlo celem uzyskania oszacowania wyniku złożonego”

Oprogramowanie lub narzędzia

 • R
 • R Studio

Zapraszamy do rejestracji na warsztaty do 17 czerwca za pomocą poniższego formularza

https://forms.gle/saKPpr4TF7Ftmc6U9

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GIS w pracach terenowych – Trimble Catalyst

Zapraszamy na warsztaty z obsługi sprzętu geodezyjnego Trimble Catalyst, czyli zewnętrznej anteny, która zwiększa precyzję pomiaru GNSS. Trimble Catalyst to rewolucyjna technologia, która umożliwia dostęp do wysokiej dokładności współrzędnych GNSS na zasadzie usługi subskrypcyjnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba kupować drogiego odbiornika, a za samą usługę Trimble Catalyst płacisz tylko wtedy, gdy rzeczywiście potrzebujesz urządzenia do wykonania projektu.   

Trimble Catalyst

Prowadzący: Jakub Krzysztoń, NaviGate Sp. z o.o.

Źródło: Linkedin

mgr inż. Jakub Krzysztoń – absolwent Technikum Geodezyjnego w Jarosławiu oraz Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek Geodezja i Kartografia, specjalizacja Geoinformacja i Geodezja Górnicza. Posiada kwalifikacje operatora-pilota w kategorii „Otwartej” oraz „Szczególnej”. W NaviGate pracuje od 4 lat jako Inżynier Sprzedaży Geoinstrumentów, a także prowadzi szkolenia z obsługi urządzeń pomiarowych.
Bezpośrednio jest dostępny w NaviGate – Oddział Warszawa pod numerem: +48 502 130 581, a także e-mailem: jakub.krzyszton@navigate.pl

NaviGate – Oddział Warszawa
ul. Gościnna 7, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego
k. Warszawy, tel. 22 270-15-54

NaviGate – Siedziba główna Kraków
ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków
tel. 12 200-22-28 w. 101

Opis warsztatów

Warsztaty będą koncentrować się na wykorzystaniu software’owego odbiornika GNSS/GIS Trimble Catalyst w pomiarach terenowych.

Dzięki połączeniu kompaktowej anteny Trimble DA2 z własnym urządzeniem mobilnym typu smartfon/tablet, użytkownicy uzyskają możliwość pozyskiwania wysokiej jakości danych geoprzestrzennych z użyciem dowolnej aplikacji pomiarowej dostępnej na system Android.

Uczestnicy warsztatów pod okiem instruktora wykonają kilkadziesiąt pomiarów obiektów punktowych, liniowych i poligonowych, korzystając z subskrypcji Catalyst, zapewniających różne poziomy dokładności pomiaru (od kilku decymetrów do 1 cm). Następnie będą mieli możliwość wyeksportowania pomiarów na własny dysk sieciowy (Dropbox/Google Drive/One Drive).

Poziom:

Podstawowy

Wymagania:

 • Brak

Po skończonych zajęciach uczestnik nauczy się:

 • jak wykonywać precyzyjne pomiary obiektów punktowych, liniowych i poligonowych z użyciem technologii Trimble Catalyst

Oprogramowanie lub narzędzia:

 • Własne urządzenie mobilne (smartfon/tablet) z systemem Android i modemem 4G/LTE

Zapraszamy do rejestracji na warsztaty do 17 czerwca za pomocą poniższego formularza

https://forms.gle/saKPpr4TF7Ftmc6U9

Posted in Uncategorized | Leave a comment

CAA – Forum GIS UW – warsztaty

Zgodnie z długoletnią tradycją CAA International każdej konferencji towarzyszą warsztaty, które pozwalały przyciągnąć do CAA młodych badaczy i studentów, oraz zainspirować ich do dalszej nauki metod komputerowych. Na konferencji CAA – Forum GIS UW 2022. Interdyscyplinarność – Standardy – Network przygotowaliśmy dla Was aż siedem propozycji warsztatów, i podzieliśmy je na cztery panele tematyczne. Każdy z paneli pozwoli Wam zdobyć niezwykle przydatne umiejętności.

Panel 1 – GIS w pracach terenowych

Panel 2- Data-Science – warsztaty z języka programowania R

Panel 3 – GIS w nauce – warsztaty z różnych narzędzi i oprogramowania

Panel 4 – Standardy pracy specjalisty GIS w nauce oraz na rynku pracy

Zapraszamy do rejestracji na warsztaty za pomocą poniższego formularza

https://forms.gle/saKPpr4TF7Ftmc6U9

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń do 17 czerwca

Więcej informacji o warsztatach mogą Państwo uzyskać pod tym linkiem.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dziękujemy za zgłoszenia!

Dziękujemy za zgłoszenia! Przeprowadzimy teraz ich ewaluacje i niedługo odezwiemy się do autorów. Was prosimy o chwile cierpliwości, pierwszy plan konferencji ogłosimy niebawem…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Zapraszamy do lektury artykułu o naszej konferencji na portalu Archeowieści.pl

Niedawno ukazał się artykuł na portalu @Archeowiesci o historii archeologii cyfrowej w Polsce w kontekście refleksji nad konferencją „Cyfrowa przeszłość – standardy digitalizacji dziedzictwa archeologicznego”, która odbyła się ponad dwanaście lat temu na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Główny temat to jednak nasza konferencja CAA – Forum GIS UW 2022. Standardy – Interdyscyplinarność – Network

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Termin naboru abstraktów został przedłużony do 17 maja

Termin naboru abstraktów został przedłużony do 17 maja

Śpieszymy donieść, że postanowiliśmy dać trochę więcej czasu na doszlifowanie pomysłów na referaty, które chcecie pokazać na konferencji CAA – Forum GIS UW 2022. Dlatego przedłużamy nabór abstraktów do 👉 17 maja 2022.

Czy wiecie, że będzie to konferencja w realu – czyli taka, jakiej już dawno nie było? Pamiętacie jeszcze te czasy?
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania referatów:

https://forms.gle/P6LRDAdwwEZGPYwQA


Zgłosić się może każdy – od studenta do profesora.


Przyjmuje referaty dotyczące następujących zagadnień:

 • analizy sieciowe
 • bezzałogowe statki latające (drony)
 • case studies
 • cyfrowy krajobraz
 • cyfrowy model topografii terenu w badaniach naukowych
 • dydaktyka metod cyfrowych
 • GIS a współpraca między nauką i przedsiębiorstwem
 • GIS mobilny
 • GIS w terenie
 • LiDAR
 • modelowanie stratygrafii archeologicznej lub geologicznej
 • monitorowanie środowiska za pomocą metod GIS
 • pokrycie terenu i teledetekcja
 • projekty interdyscyplinarne
 • rolnictwo precyzyjne
 • standardy dokumentacji cyfrowej
 • sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe
 • woda jako ekosystem
 • woda jako system kulturowy
 • zastosowanie metod cyfrowych w archeologii, geologii, biologii lub geografii
 • zróbmy ten GIS – czyli wdrażanie metod cyfrowych w nauce i przedsiębiorstwie
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Zaproszenie do organizacji warsztatów

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania propozycji warsztatów, organizowanych w ramach konferencji CAA – Forum GIS UW 2022. Interdyscyplinarność – Standardy – Network.

Warsztaty zorganizowane zostaną w Warszawie w dniu 20 czerwca 2022  w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania i na Wydziale Archeologii UW.

Propozycje warsztatów prosimy nadsyłać do 16 maja 2022 poprzez formularz zgłoszeniowy:

https://forms.gle/7TFF4kgxi3c3bsxD9

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nabór abstraktów został otwarty

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy nabór abstraktów na wystąpienia na konferencję CAA – Forum GIS UW 2022. Interdyscyplinarność – Standardy – Network.

Do udziału serdecznie zapraszamy badaczy z całej Polski, na wszystkich szczeblach kariery, jaki i studentów oraz osoby zawodowo zajmujące się zagadnieniami użycia metod cyfrowych zarówno w naukach ścisłych, jak i humanistycznych.
Abstrakty (maksymalnie 300 słów) prosimy nadsyłać do 10 maja 2022 r. poprzez formularz zgłoszeniowy:
https://forms.gle/P6LRDAdwwEZGPYwQA


Zapraszamy do śledzenia informacji na stronie CAA Polska oraz na stronach FB CAA Polska oraz Forum GIS UW

Posted in Uncategorized | Leave a comment