Konferencja CAA Sea of Data, Gdańsk, 01-03.06.2016

Polski Oddział Stowarzyszenia CAA International wraz z Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską oraz Muzeum Historycznym Miasta Gdańska zapraszają do udziału w konferencji CAA Sea of Data, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 01-03 czerwca 2016 roku. Celem konferencji będzie wymiana poglądów oraz prezentacja najnowszych badań dotyczących zastosowania nowoczesnych technologii w archeologii oraz pozostałych naukach historycznych. Biorąc pod uwagę lokalizacje konferencji w Gdańsku, mieście które swoją długą i bogatą historię zawdzięcza Morzu Bałtyckiemu, szczególny nacisk położony zostanie na kwestię badań dotyczących szeroko pojętej tematyki morskiej. Poza nią prezentowane będą również inne zagadnienia w ramach poszczególnych sesji zaproponowanych przez organizatorów. Poniżej znajdują się ich tematy i krótkie charakterystyki

Sesja „Mapping archaeological sites in Baltic Area” i warsztaty „Measuring and Displaying 3D models of Objects” prowadzone będą w języku angielskim, wszystkie pozostałe wydarzenia w języku polskim.

 

Planowane Sesje:

 

Mapping archaeological sites in Baltic Area – achievements and difficulties. (language: ENG)

Key to successful excavation of an archaeological site is accurate mapping. The archaeological crew arrives on-site and then must record location, topography, and surface artifact distributions. There are no precise formulas for proper mapping since unique site situations require creative solutions. Technological advances have led to a situation in which archaeologists have a growing number of tools to create documentation of archaeological sites. Are they, however, effectively used by archaeologists? The aim of the session is to present the experience on the technological possibilities of mapping archaeological sites in different countries in the Baltic region.

 

Rewolucja pożera własne dzieci?

Problematyka wprowadzania standardów cyfrowej dokumentacji badań archeologicznych. (language: PL)

Statystyka jest nieubłagana, około 90% wszystkich prac archeologicznych prowadzonych w Polsce to badania ratunkowe, które aby sprostać wymaganiom rynku prowadzone są możliwie najmniejszym nakładem kosztów. Z drugiej strony wśród pozostałych 10% badań akademickich, ze względu na nowe możliwości finansowania, czy to w postaci grantów krajowych, czy europejskich, następuje szybki rozwój nowoczesnych technologii. W rezultacie powstaje coraz większa wyrwa między standardem badań „autostradowych” i „uniwersyteckich”. Celem, który przyświeca tej sesji, jest dyskusja, czy istnieje możliwość wprowadzenia jednolitych standardów cyfrowej dokumentacji, zwłaszcza w przypadku kruchego balansu między kosztami, a efektywnością, z jaką mierzą się archeolodzy pracujący komercyjnie.

 

Cyfrowe oblicza wojny.

Nowe technologie wykorzystywane do rejestracji stanowisk archeologicznych związanych z działaniami zbrojnymi. (language: PL)

Konflikty zbrojne mają wiele odsłon: strategiczne, ekonomiczne, gospodarcze technologiczne czy społeczne. Rozwój technologii cyfrowych pozwala rejestrować i odtwarzać oblicza wojen w coraz bardziej wysublimowany sposób oddając nie tylko stan zastany ale także dynamikę działań związanych z zagrożeniem lub agresją. Celem sesji jest wskazanie wykorzystania najnowszych narzędzi cyfrowych pozwalających zadokumentować lub odtworzyć krajobraz wojenny odsłonięty w efekcie badań archeologicznych.

 

Odwzorowanie przedmiotu

Technologie cyfrowe wykorzystywane w procesie dokumentacji zabytków ruchomych. (language: PL)

Rozwój nauk ścisłych oraz postęp technologiczny dostarczają coraz większą liczbę narzędzi do tworzenia dokumentacji źródeł ruchomych. Czy jednak potrafimy to efektywnie wykorzystać? Celem sesji jest dyskusja dotycząca możliwości technologicznych tworzenia dokumentacji zabytków z uwzględnieniem ich zastosowania wobec odmiennych pod względem stanu zachowania i liczebności zbiorów pochodzących z badań archeologicznych. Sesja otwarta jest także na zagadnienia dotyczące tworzenia publicznie dostępnych baz danych zabytków, służących profesjonalistom i nieprofesjonalistom.

 

Dane w przestrzeni

Nowoczesne metody pomiaru i archiwizacji danych przestrzennych w archeologii. (language: PL)

Tradycyjna metodologia prac archeologicznych polega na zbieraniu i przetwarzaniu informacji geometrycznych odkrytych obiektów w sposób analogowy wymagający poświęcenia dużej ilości czasu i nakładów pracy.

Pojawienie się nowych technik umożliwiających rejestrację geometrii obiektów, obrazu czy też możliwości pozycjonowania obiektów w każdym terenie z dużymi dokładnościami otwiera nowe możliwości pracy w dziedzinie archeologii. Szybka i bardzo precyzyjna akwizycja danych z pól badawczych pozwala na przyśpieszenie prowadzenia badań z jednoczesnym zwiększeniem precyzji i zakresu tworzonej w ich trakcie dokumentacji. Jednakże duży zakres zgromadzonych danych może być sam w sobie problemem. Archiwizowanie danych w nieodpowiedni sposób w znacznym stopniu utrudnia ich wykorzystanie. Istnieją jednak narzędzia GIS, dzięki którym nawet bardzo duże zbiory danych można opracowywać i udostępniać w przystępny sposób.

Sesja ta ma na celu prezentację autorskiego zastosowania nowoczesnych technik pomiarowych i archiwizacyjnych oraz analiz przestrzennych stosowanych w trakcie badań archeologicznych oraz na etapie interpretacji ich wyników.  Pod dyskusję poddajemy także uwzględnienie problematyki dotyczącej przydatności i skuteczności zastosowanych metod względem osiąganych efektów.

 

Dane w błękicie

Współczesne metody dokumentacji podwodnych stanowisk archeologicznych. (language: PL)

Odmienne warunki środowiskowe powodują, że do odkrywania i dokumentacji podwodnych stanowisk archeologicznych konieczne jest użycie drogiego, wysokospecjalistycznego sprzętu. Współcześnie dostępne metody pozwalają na stosunkowo szybkie, nieinwazyjne i szczegółowe pozyskanie informacji o obiektach archeologicznych zalegających pod wodą oraz w osadach dennych. Dlatego też, różnego rodzaju nowoczesne narzędzia powinny znajdować coraz powszechniejsze zastosowanie w podwodnych badaniach archeologicznych. Celem sesji jest prezentacja ostatnio realizowanych projektów wykorzystujących różnorodne narzędzia w celu wymiany doświadczeń, omówienia metodyki oraz prezentacji zalet i ograniczeń różnorodnych strategii dokumentacyjnych.

 

Warsztaty

W ramach konferencji przeprowadzone zostaną również warsztaty. Podobnie jak w przypadku sesji, jedno z zajęć – „Measuring and Displaying 3D models of Objects” – zostanie poprowadzone w języku angielskim, pozostałe natomiast w języku polskim. Warsztaty te będą dodatkowo płatne, obowiązywać będą również limity liczby uczestników. Poniżej znajduje się spis poszczególnych propozycji, wraz z ich opisem:

 

Measuring and Displaying 3D models of Objects (prowadząca warsztaty/held by: dr Rachel Opitz, Research Associate, CAST, University of Arkansas) (language: ENG)

The main aim of this workshop is to introduce tools used for the creation of interactive Web presentations of 3D models of objects. The lectures and exercises focus on cultural heritage applications. The workshop relies on open source or free software packages, enabling students and professionals who complete it to continue to work with the tools in their future projects.

 

STrati5 (program autorstwa Jerzy Sikora, Jacek Sroka, Jerzy Tyszkiewicz) – mobilne narzędzie dla cyfrowej rejestracji stratygrafii archeologicznej (prowadzący warsztaty / held by:  dr Jerzy Sikora, Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki). (language: PL)

 Strati5 to wieloplatformowa, przenośna aplikacja, umożliwiająca wykonywanie opisu stratygraficznego bezpośrednio na stanowisku archeologicznym. Środowiskiem pracy Strati5 jest arkusz kalkulacyjny. Aplikacja działa wyłącznie w oparciu o formuły, dzięki czemu może być uruchamiana w MS Excel, Libre/Open Office Calc, WPS Office (Kingsof Office), Google spreadsheets (które umożliwia pracę grupową) zainstalowane na najpopularniejszych systemach: Windows, GNU Linux, Mac OSX, Android, iOS, może więc być uruchamiana zarówno na komputerach, jak i na urządzeniach przenośnych, w rodzaju popularnych tabletów, a nawet smartfonów. Strati5 nie tylko pozwala na opis kolejnych jednostek stratygraficznych oraz grup jednostek, ale także relacji pomiędzy nimi. Dodatkowo ostrzega przed duplikowaniem jednostek oraz niezamierzonymi cyklami w relacjach (gdy jednostka stratygraficzna jest jednocześnie starsza i młodsza od innej). Dane ze Strati5 można eksportować do popularnego programu Stratify oraz wizualizować w postaci diagramu Harrisa.

 

Laserowe krajobrazy. Nowy wspaniały świat archeologii?(prowadzący warsztaty / held by: dr Grzegorz Kiarszys, Katedra Archeologii, Uniwersytet Szczeciński) (language: PL)

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi problematyki wizualizowania i interpretacji danych z lotniczego skanowania laserowego dla celów archeologicznych. Pierwsza część zajęć będzie poświęcona różnym technikom prezentowania rezultatów ALS oraz podstawowym metodom analiz przestrzennych. Druga część spotkania będzie miała charakter dyskusji nad potencjalnymi interpretacjami uzyskanych rezultatów.Warsztaty będą polegały na praktycznej pracy z danymi, a ich głównym celem będzie krytyczna analiza potencjału lotniczego skanowania laserowego dla zastosowań archeologicznych.

 

Miejsce Konferencji:

Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku, ul. Długa 46/47.

 

Szczegóły:

Abstrakty treści wystąpień (czas wystąpienia 10 lub 20 min, długość abstraktu do 1200 znaków ze spacjami) wraz z afiliacją i danymi kontaktowymi prosimy przesyłać na adres: caa-pl@caa-international.org do 31.03.2016. Na sesje „Mapping archaeological sites in Baltic Area – achievements and difficulties” obowiązują abstrakty w języku angielskim, na pozostałe sesje prosimy przesyłać abstrakty w języku polskim.

Koszt konferencji wynosi 120 PLN (60 PLN dla studentów). Udział w warsztatach jest dodatkowo płatny: 10 PLN za  „STrati5…”, natomiast 20 PLN za uczestnictwo w pozostałych warsztatach. Liczba miejsc ograniczona.

Organizatorzy zastrzegają również, że w sytuacji dużej liczby zgłoszeń pozostają decyzyjni w sprawie przyjmowania zgłoszeń oraz ewentualnego skracania czasu na ich wygłoszenia. Prosimy sprawdzić szczegóły techniczne dostępne na stronie: http://pl.caa-international.org/. Rejestracja na wszystkie wydarzenia zostanie uruchomiana 4 kwietnia.

Wszelkie uwagi oraz pytania prosimy kierować na adres: caa-pl@caa-international.org

Comments are closed.