Warsztaty

Zgodnie z długoletnią tradycją CAA International każdej konferencji towarzyszą warsztaty, które pozwalały przyciągnąć do CAA młodych badaczy i studentów, oraz zainspirować ich do dalszej nauki metod komputerowych. Na konferencji CAA – Forum GIS UW 2022. Interdyscyplinarność – Standardy – Network przygotowaliśmy dla Was aż siedem propozycji warsztatów, i podzieliśmy je na cztery panele tematyczne. Każdy z paneli pozwoli Wam zdobyć niezwykle przydatne umiejętności.

Panel 1 – GIS w pracach terenowych

Panel 2- Data-Science – warsztaty z języka programowania R

Panel 3 – GIS w nauce – warsztaty z różnych narzędzi i oprogramowania

Panel 4 – Standardy pracy specjalisty GIS w nauce oraz na rynku pracy

Zapraszamy do rejestracji na warsztaty za pomocą poniższego formularza

https://forms.gle/saKPpr4TF7Ftmc6U9

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń do 17 czerwca

Panel 1 – GIS w pracach terenowych

Zapraszamy na warsztaty z obsługi sprzętu geodezyjnego Trimble Catalyst, czyli zewnętrznej anteny, która zwiększa precyzję pomiaru GNSS. Trimble Catalyst to rewolucyjna technologia, która umożliwia dostęp do wysokiej dokładności współrzędnych GNSS na zasadzie usługi subskrypcyjnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba kupować drogiego odbiornika, a za samą usługę Trimble Catalyst płacisz tylko wtedy, gdy rzeczywiście potrzebujesz urządzenia do wykonania projektu.   

Trimble Catalyst

Prowadzący: Jakub Krzysztoń, NaviGate Sp. z o.o.

Źródło: Linkedin

mgr inż. Jakub Krzysztoń – absolwent Technikum Geodezyjnego w Jarosławiu oraz Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek Geodezja i Kartografia, specjalizacja Geoinformacja i Geodezja Górnicza. Posiada kwalifikacje operatora-pilota w kategorii „Otwartej” oraz „Szczególnej”. W NaviGate pracuje od 4 lat jako Inżynier Sprzedaży Geoinstrumentów, a także prowadzi szkolenia z obsługi urządzeń pomiarowych.
Bezpośrednio jest dostępny w NaviGate – Oddział Warszawa pod numerem: +48 502 130 581, a także e-mailem: jakub.krzyszton@navigate.pl

NaviGate – Oddział Warszawa
ul. Gościnna 7, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego
k. Warszawy, tel. 22 270-15-54

NaviGate – Siedziba główna Kraków
ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków
tel. 12 200-22-28 w. 101

Opis warsztatów

Warsztaty będą koncentrować się na wykorzystaniu software’owego odbiornika GNSS/GIS Trimble Catalyst w pomiarach terenowych.

Dzięki połączeniu kompaktowej anteny Trimble DA2 z własnym urządzeniem mobilnym typu smartfon/tablet, użytkownicy uzyskają możliwość pozyskiwania wysokiej jakości danych geoprzestrzennych z użyciem dowolnej aplikacji pomiarowej dostępnej na system Android.

Uczestnicy warsztatów pod okiem instruktora wykonają kilkadziesiąt pomiarów obiektów punktowych, liniowych i poligonowych, korzystając z subskrypcji Catalyst, zapewniających różne poziomy dokładności pomiaru (od kilku decymetrów do 1 cm). Następnie będą mieli możliwość wyeksportowania pomiarów na własny dysk sieciowy (Dropbox/Google Drive/One Drive).

Poziom:

Podstawowy

Wymagania:

 • Brak

Po skończonych zajęciach uczestnik nauczy się:

 • jak wykonywać precyzyjne pomiary obiektów punktowych, liniowych i poligonowych z użyciem technologii Trimble Catalyst

Oprogramowanie lub narzędzia:

 • Własne urządzenie mobilne (smartfon/tablet) z systemem Android i modemem 4G/LTE

Na górę

Panel 2 – „Data Science”

W tym panelu zamieszczamy warsztaty, dzięki którym nauczycie się analizować dane ilościowe za pomocą najnowszych i najbardziej profesjonalnych metod. Wszystkie warsztaty będą przeprowadzone w oprogramowaniu R. Są to prawdopodobnie pierwsze takie warsztaty w Polsce.

Czy czytając artykuły o metodach obliczeniowych w archeologii, dymiło Wam z czaszek? A za każdym razem, gdy trafiali Państwo na termin symulacja Monte Carlo, wyobrażali sobie Państwo sceny z filmu Matrix. A może interesują się Państwo statystyką, ale chcą dowiedzieć się czegoś o języku programowania R? Serdecznie zapraszamy na warsztaty pt. „Próby, błędy i losowania w praktyce archeologa„, prowadzone przez dr Rafała Fetnera. Warsztaty te pozwolą Wam poznać jak analizować dane poza „Excelem” – wykorzystując język programowania R. Dowiedzą się Państwo jak stosować symulację Monte Carlo i „bootstrap” w swoich badaniach. Czy brzmi to jako coś bardzo trudnego? Możliwe, ale warsztaty sprawią, że wykonają Państwo takie analizy nawet bez uprzedniej nauki statystyki.

Czy zastanawiali się Państwo jak robi się interaktywne wykresy na stronach internetowych? A może godzinami bezskutecznie przeszukiwali Państwo internet w poszukiwaniu „tego” rozwiązania? Czy słyszeliście o GitHub? Nie? Nic nie szkodzi. Mamy dla Was warsztaty pt. „Projektowanie prostych aplikacji w R przy użyciu SHINY„, prowadzone przez dr Andrzeja Romaniuka.

Próby, błędy i losowania w praktyce archeologa

Prowadzący: dr Rafał Fetner, Katedra Bioarcheologii WAUW

Źródło: WAUW

dr Rafał Fetner pracuje w Katedrze Bioarcheologii UW. Na co dzień zajmuje się analizą kości ludzkich i analizą danych izotopowych. Na Wydziale Archeologii prowadzi m.in. zajęcia z bioarcheologii, archeometrii, z analizy statystycznej danych archeologicznych.

Opis warsztatów

Warsztat skierowany jest do osób rozpoczynających przygodę z archeologią lub analizą danych archeologicznych. Na warsztatach zostaną poruszone zagadnienia związane ze strategią pozyskiwania danych archeologicznych, problemem losowości, błędu systematycznego, a także wykorzystaniem symulacji oszacowaniu błędu estymacji i, dalej, samej analizie. Wszystkie punkty warsztatów, krok po kroku, zostaną wykonane w programie RStudio z wykorzystaniem języka R. Uczestnicy zostaną zapoznani z miarami opisu zmienności danych, szacowaniem błędu estymacji metodą „bootstrap„, a także szacowaniem wyników złożonych za pomocą metody modelowania Monte Carlo. Wszystkie ćwiczenia, krok po kroku, zostaną przeprowadzone w programie RStudio, a problemy merytoryczne zilustrowane studiami przypadku.

Poziom:

Początkujący

Wymagania:

 • Obsługa komputera na poziomie podstawowym

Po skończonych zajęciach uczestnik będzie umiał:

 • zapoznana sie z podstawami obsługi R i R Studio
 • opisać rozkład danych z zastosowaniem miar statystycznych
 • określić i zinterpretować błąd systematyczny wynikający z natury pozyskanych danych
 • oszacować błąd estymacji parametrów rozkładu za pomocą metody „bootstrap””
 • zastosować metodę Monte Carlo celem uzyskania oszacowania wyniku złożonego”

Oprogramowanie lub narzędzia

 • R
 • R Studio

Na górę

Projektowanie prostych aplikacji w R przy użyciu SHINY

Prowadzący: dr Andrzej Romaniuk, Uniwersytet Edynburski

Źródło: National Museums Scotland

Warsztat będzie prowadzony przez Dr Andrzeja Romaniuka, absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego (Mgr, Archeologia) i Uniwersytetu Edynburskiego (Mgr, Osteoarcheologia; Dr, Archeologia). Prócz pracy czysto naukowej, Dr Romaniuk regularnie pomaga przy szkoleniach online prowadzonych przez Edinburgh Data Carpentries (https://edcarp.github.io/) i mających na celu propagowanie wiedzy dotyczącej nowoczesnych metod pracy z danymi w instytucjach naukowych oraz w placówkach państwowych. Więcej o instruktorze na stronie instruktora.

Opis warsztatów

Czasami interpretowalny kod, wraz z wygenerowaną dokumentacją (np. tablice lub wizualizacje), może nie wystarczyć, by skutecznie przekazać rezultaty czyjejś pracy. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy pewna doza aktywnej interakcji jest wymagana, by w pełni zrozumieć pozyskane dane, a odbiorca nie posiada odpowiedniej wiedzy o tym, jak napisać własny kod. Redukcja interakcji do pasywnego odbioru jest też często nużąca dla osób spoza kręgów akademickich, nie mających żadnego pojęcia o szerszym kontekście badań.

Problemy te można łatwo rozwiązać, dając odbiorcom narzędzia do eksploracji zarówno danych jak i uczestnictwa w procesie analizy, w formie interaktywnej aplikacji internetowej. Danie takich możliwości pozwala na organiczne zrozumienie, co właściwie oznaczają wykorzystane dane oraz metody i dlaczego autor dokonał konkretnych wyborów podczas analizy. Tworzenie dedykowanych aplikacji internetowych może również usprawnić same badania, zapewniając w łatwy sposób automatyzację regularnie używanych rozwiązań, bez potrzeby zmiany samego kodu w każdym przypadku.

Choć tworzenie aplikacji internetowych nie było oryginalnym celem, dzięki bibliotece SHINY i związanym z nią rozwiązaniom sieciowym stało się to jedną z coraz szybciej rozbudowywanych możliwości pakietu R w środowisku RStudio. SHINY to cała struktura rozwiązań do tworzenia i udostępniania/wdrażania aplikacji. Choć może to brzmieć skomplikowanie, jest to prawdopodobnie najłatwiejszy sposób na poznanie podstaw tworzenia aplikacji bez uprzedniej wiedzy o językach do tego używanych (np. JavaScript). Może być polecana zwłaszcza osobom regularnie pracującym w R, ale myślącym o dalszym rozwoju w kierunku właściwego programowania.

Warsztat jest zaadaptowany z tutorial’u, który instruktor napisał dla Centre for Data, Culture & Society, the University of Edinburgh (https://doi.org/10.5281/zenodo.5705151) i poszerzony o dodatkowe informacje. Składa się on z dwóch części. Celem pierwszej części jest przede wszystkim zapoznanie uczestników ze wszystkimi kluczowymi etapami tworzenia aplikacji internetowej w SHINY, z możliwością śledzenia budowania takiej aplikacji na żywo. Celem drugiej części jest stworzenie własnej, prostej aplikacji zawierającej wszystkie wymagane elementy i opublikowanie jej w skompilowanej formie poprzez ShinyApps.io, bądź w formie interpretowalnego kodu w RStudio poprzez stronę GitHub. Pod koniec warsztatu uczestnicy będą mieli funkcjonalne zrozumienie działania aplikacji webowych budowanych w SHINY, praktyczną wiedzę jak stworzyć od podstaw takie aplikacje, oraz jak dalej pogłębiać swoją wiedzę w tej tematyce.

Poziom:

Średnio-zaawansowany

Wymagania:

 • Znajomość R (język programowania)
 • Znajomość RStudio (graficzny interfejs dla R)

Obie umiejętności można zdobyć samemu w dość krótkim czasie, dzięki stronom takim jak np.: https://datacarpentry.org/r-socialsci/ lub https://datacarpentry.org/R-ecology-lesson/ dla szybkiego opanowania podstawowego materiału. https://benmarwick.github.io/How-To-Do-Archaeological-Science-Using-R/ do nauki różnych rozwiązań przydatnych w archeologii, w tym w GIS.

Po skończonych zajęciach uczestnik będzie umiał:

 • Wiedza o pakiecie SHINY dla R i związanych z nim możliwościach
 • Wiedza o podstawowej architekturze aplikacji internetowej
 • Umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy do stworzenia własnej aplikacji
 • Wiedza o możliwościach udostępnienia stworzonych aplikacji online
 • Umiejętność udostępniania aplikacji za pomocą platformy shinyapps.io lub Github
 • Wiedza o dalszych możliwościach rozwoju pozyskanych umiejętności

Oprogramowanie lub narzędzia

 • R
 • R Studio
 • Uprzednio ściągnięte biblioteki dla R (shiny, DT, shinythemes, ggplot2)

Na górę

Panel 3 – „GIS w nauce” – warsztaty z różnych narzędzi i oprogramowania

W tym panelu zamieszczamy warsztaty, dzięki którym nauczycie się wykorzystywać wybrane narzędzia i aplikacje GISowe to analizy topografii terenu lub stratygrafii. Warsztaty te zostaną przygotowane przez specjalistów z Wydziału Geologii, Wydziału Geologii i Studiów Regionalnych, oraz Politechniki Warszawskiej. Zdobyte umiejętności mają też zastosowanie w różnych dyscyplinach.

Interesują się Państwo geologią? A może wykorzystują Państwo rezulaty badań geologicznych w swoim projekcie? Jeśli chcą Państwo wiedzieć jak zrobić trójwymiarowy model stratygrafii, to mamy coś specjalnie dla Was. Zapraszamy na warsztaty Wykorzystanie oprogramowania Esri ArcGIS do sporządzania przekrojów geologicznych prowadzone przez dr Daniela Zaszewskiego.

Jeśli chcą Państwo dowidzieć się jak stworzyć wizualizację terenu w oparciu o rezultaty skanowania laserowego. To mamy dla Państwa warsztaty pt „Zastosowanie danych lotniczego skanowania laserowego w analizie terenu„, prowadzone przez dr Adriana Ochtyrę.

Wykorzystanie oprogramowania Esri ArcGIS do sporządzania przekrojów geologicznych

Prowadzący: dr Daniel Zaszewski, Wydział Geologii UW

Źródło: academia.edu

dr Daniel Zaszewski jest absolwentem Wydziału Geologii UW. Pracuje w Katedrze Hydrogeologii i Geofizyki. Na Wydziale Geologii popularyzuje naukę metod GIS, a także prowadzi m.in. zajęcia z geoinformatyki i hydrogeologii. W Forum GIS UW działa od samego początku.

Opis warsztatów

Celem warsztatów jest zademonstrowanie możliwości oprogramowania ESRI w tworzeniu w pełni edytowalnych przekrojów geologicznych oraz ich wizualizacji w przestrzeni
3D. Podczas warsztatów uczestnicy poznają: metody tworzenia profili hipsometrycznych wzdłuż linii przekroju; sposoby rzutowania wydzieleń geologicznych, zapisanych w
postaci wektorowej, na profil morfologiczny; metodykę przygotowania danych w celu tworzenia profili otworów wiertniczych w środowisku GIS; możliwości dodawania do przekroju punktów z pomiarami strukturalnymi; metody tworzenia i wizualizacji przekroju.

Poziom:

Średnio-zaawansowany

Wymagania:

 • Swobodne operowanie po interfejsie programów ArcMap i ArcScene;
 • Znajomość metod wektoryzacji;
 • Podstawowe umiejętności w tworzeniu i zarządzenia geobazami w środowisku ArcGIS;
 • Podstawowa wiedza w dziedzinie geologii i/lub archeologii, geografii.

Po skończonych zajęciach uczestnik będzie umiał:

 • poznanie zestawu narzędzi do wykonania i edycji i wizualizacji przekrojów geologicznych;

Oprogramowanie lub narzędzia

 • ArcGIS 10.x
 • ArcScene

Na górę

Zastosowanie danych lotniczego skanowania laserowego w analizie terenu

Prowadzący: dr Adrian Ochtyra, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Źródło: WGSiR

dr Adrian Ochtyra jest absolwentem Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. Pracuje w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji. Prowadzi zajęcia z geoinformatyki, teledetekcji i metod GIS.

Opis warsztatów

Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną podstawy przetwarzania danych lotniczego skanowania laserowego (ALS) w celu analizy rzeźby terenu. Uczestnicy będę zaznajomieni z wizualizacją danych ALS, podstawami edycji manualnej, procesami automatycznej klasyfikacji, generowania Numerycznego Modelu Terenu, Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu oraz wykonywania ich cieniowania. Zajęcia będą odbywały się przy wykorzystaniu oprogramowania LAStools oraz ArcGIS.

Poziom:

Początkujący

Wymagania:

 • Podstawowa umiejętność obsługi oprogramowania GIS.

Po skończonych zajęciach uczestnik będzie umiał:

 • Wizualizacja danych lotniczego skanowania laserowego.
 • Edycja chmury punktów.
 • Wykonywanie klasyfikacji chmury punktów.
 • Generowanie rastrowych pochodnych w postaci Numerycznego Modelu Terenu i Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu.
 • Wykonywanie cieniowania opracowanych modeli i ich analiza.

Oprogramowanie lub narzędzia

 • ArcGIS 10.x
 • LAStools

Na górę

Panel 4 – Standardy pracy specjalisty GIS w nauce oraz na rynku pracy

W tym panelu zamieszczamy warsztaty, dzięki którym poznanie jak poprawić swoje szanse na rynku pracy. Jeśli chcecie zdobyć wymarzoną pracą z zastosowaniem GIS w Polsce? A może planujecie karierę za granicą? Mamy dla Was atut – międzynarodowy certyfikat EPP GIS. Jak go zdobyć i co trzeba wiedzieć? – na te pytania odpowie Andrzej Borkowski podczas warsztatów Międzynarodowa certyfikacja EPP GIS szansą dla studenta i uczelni dla studenta i uczelni

Jeśli chcecie wiedzieć jak tworzyć cyfrowe geologiczne spełniające międzynarodowe kryteria jakości i integralności, to zapraszamy na specjalne warsztaty, które poprowadzi Urszula Stępień – Czy standardy w geologii mają sens?

Międzynarodowa certyfikacja EPP GIS szansą dla studenta i uczelni dla studenta i uczelni

Prowadzący: Dr inż. Andrzej Szymon Borkowski, Polskie Towarzystwo Informatyczne

Źródło: Politechnika Warszawska

Dr inż. Andrzej Szymon Borkowski jest absolwentem Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, gdzie obecnie pracuje jako adiunkt. Od lat związany jest z Polskim Towarzystwem Informatycznym, gdzie objął funkcję Koordynatora Produktu EPP GIS w Polsce.

Opis warsztatów

W ramach warsztatów zaprezentowana zostanie możliwość podejścia do egzaminów zaświadczających o wiedzy i umiejętnościach GIS, po których można uzyskać międzynarodowy certyfikat EPP GIS. Z perspektywy studenta to szansa na poważną pozycję w życiorysie i tym samym większe możliwości na rynku pracy. Z perspektywy uczelni czy jednostki organizacyjnej to szansa na utworzenie swojego akredytowanego laboratorium lub centrum egzaminacyjnego, które służy do certyfikacji.

Poziom:

Podstawowy

Wymagania:

 • Podstawowa wiedza na temat kartografii i GIS. Podstawowa umiejętność obsługi aplikacji GIS (ArcGIS lub QGIS)

Po skończonych zajęciach uczestnik będzie umiał:

 • Wiedza nt. minimalnych wymagań w celu podejścia do egzaminu. Omówienie sylabusa EPP GIS
 • Wiedza nt. możliwości utworzenia laboratoriów na Wydziałach czy w Uczelniach

Czy standardy w geologii mają sens?

Prowadzący: dr Urszula Stępień, Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)

Źródło: PIG-PIB

dr Urszula Stępień jest absolwentem Wydziału Geologii UW. Obecnie jest pracownikiem Państwowego Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB). Zajmuje się standaryzacją danych geologicznych.

Opis warsztatów

Geologia jest jedną z przedstawicielek nauk przyrodniczych, a te swym bogactwem i różnorodnością terminów oraz klasyfikacji wydają się czasem przytłaczać samych naukowców, prowokują dyskusje. Czy jest zatem sens wprowadzać porządki? Zamykać w sztywnych ramach? Jak poradzić sobie z odwiecznym: „to zależy, jak na to spojrzeć”? Standardy – jaki jest ich sens, czy są potrzebne przyrodnikom, jak powstają? Czy standaryzacja w geologii ma sens? Gdzie szukać standardów? Kto może je tworzyć? Jak je praktycznie wykorzystywać? Nieświadome korzystanie ze standardów? Jak to możliwe? Na te pytania spróbujemy wspólnie znaleźć odpowiedzi podczas warsztatów. Do wyjaśnienia zagadnienia standardów w geologii zostaną wykorzystane przykłady wdrożeń z kraju i zagranicy. Uczestnicy samodzielnie przyjrzą się przykładowym standardom i spróbują skorzystać z efektów ich zastosowania. Ponadto zapoznają się zasadami funkcjonowania jednej z ważniejszych organizacji zajmującej się standaryzacją – Open Geospatial Consortium (OGC). Omówiony zostanie zakres działania OGC. Na przykładzie międzynarodowego standardu wymiany danych geologicznych GeoSciML (Geoscience Markup Language) uczestnicy zapoznają się z powstawaniem standardu – od pomysłu poprzez testy, wdrożenia, aż po jego formalizację.
Na koniec zostaną wybrane 3 zagadnienia dotyczące realizowanych przez uczestników prac badawczych czy artykułów naukowych, a następnie zostaną poddane analizie pod kątem możliwości standaryzacji, by ustalić argumenty za i przeciw wdrożeniom norm.

Poziom:

Podstawowy

Wymagania:

 • Podstawowa znajomość GIS

Po skończonych zajęciach uczestnik będzie umiał:

 • Szersze spojrzenie na zbierane i przetwarzane dane, uwrażliwienie na zagadnienia związane ze standaryzacją i interoperacyjnością

Oprogramowanie lub narzędzia

 • ArcGIS 10.x
 • QGIS
 • np++

Na górę

Comments are closed.