Zgłoszenia i opłaty (CAApl2018)

Zgłoszenia

  • Przyjmujemy zgłoszenia uczestników do wszystkich sesji tematycznych.
  • Wystąpienia, warsztaty, uczestnictwo w konferencji i/lub warsztatach prosimy zgłaszać do 30 kwietnia 2018 roku przez formularz google.
  • Streszczenia o objętości nie większej niż 250 słów, w języku polskim lub angielskim powinny zawierać: dane autora/-ów, afiliację oraz e-mail.

BARDZO WAŻNA UWAGA TECHNICZNA.

  • Opłaty za uczestnictwo w konferencji winny być uiszczane przelewem bankowym na subkonto:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Bank Millennium S.A. w Warszawie

45 1160 2202 0000 0000 3174 8579
koniecznie z dopiskiem: CAA 2018, imię i nazwisko uczestnika konferencji.

Dla wpłat z zagranicy:

SWIFT: BIG B PL PW

IBAN: PL45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

Na wpłaty dokonane przelewem na konto Uniwersytetu (z pominięciem osób fizycznych) kwestura wystawia, po otrzymaniu wpłaty, fakturę VAT i wysyła ją do wpłacającego.

Fakturę VAT dla osoby fizycznej wystawia się tylko na jej żądanie.

Fakturę można wystawić wyłącznie na wpłacającego.

Z przyczyn techniczno-administracyjnych, wpłata akredytacji gotówką na miejscu będzie utrudniona.

Opłata konferencyjna CAApl 2018 Toruń:

  • opłata zwykła: 130 PLN
  • opłata studencka (studenci i doktoranci): 110 PLN

Opłata obejmuje pełne uczestnictwo w konferencji, przerwy kawowe, lunch w czwartek, materiały konferencyjne oraz zaplanowane spotkanie towarzyskie.

Warsztaty organizowane przy konferencji CAA są bezpłatne.

Na warsztaty obowiązuje rejestracja przez formularz zgłoszeniowy.

Organizatorzy nie zapewniają noclegów.

Propozycje przyzwoitych miejsc noclegowych w Toruniu można znaleźć tutaj.

Organizatorzy pozyskują jeszcze wsparcie partnerów i sponsorów.
Zapewne pojawią się dodatkowe dobre wiadomości.

Comments are closed.