Warsztaty (CAApl 2018)

W tej edycji CAApl oferujemy następujące warsztaty:

Tytuł szkolenia: Skąd ten błąd ? – fotogrametria bez tajemnic
Prowadzący: dr inż. Jakub Markiewicz (Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska)

Celem warsztatów jest zapoznanie osób zajmujących się inwentaryzacją dziedzictwa kulturowego z nowoczesnymi technologiami fotogrametrycznymi, bazującymi na naziemnych zdjęciach cyfrowych. Szkolenie podzielone zostanie na dwie części, tj. teoretyczną, w której zostaną omówione podstawowe zagadnienia związane ze sposobem wykonywania i przetwarzania zdjęć oraz praktyczną, w której uczestnicy zapoznają się z poprawnym sposobem przetwarzania zdjęć naziemnych. W ramach proponowanych warsztatów przedstawione zostaną problemy związane zakładaniem osnowy fotogrametrycznej, orientacją zdjęć, generowaniem gęstych chmur punktów oraz modeli 3D, teksturowania, etc. Poruszone zostaną zagadnienia związane z prawidłowym zakładaniem osnowy fotogrametrycznej i doborem punktów, analizą sposobu rozmieszczenia punktów wiążących, dokładnością na punktach osnowy fotogrametrycznej oraz możliwych błędów wpływających na poprawność odwzorowania kształtu. Dodatkowo przedstawiony zostanie sposób kontroli dokumentacji fotogrametrycznej pozyskiwanej na podstawie zdjęć cyfrowych.
Informacje o niezbędnym oprogramowaniu oraz danych zostaną przekazane zainteresowanym uczestnikom w późniejszym terminie.

 

Tytuł szkolenia: Gis dla archeologów – warsztaty
Prowadzący: mgr Mateusz Skrzatek (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)

GIS (Geographic Information System) jest dziedziną nauki, technologią i całym zbiorem metod badawczych, które służą do poznania przeszłej i teraźniejszej przestrzeni, jak też do jej kreowania. Aktualnie jest jednym z podstawowych elementów badawczych nie tylko dziedzin związanych z geoinformacją. Wielowymiarowe użytkowanie GIS-u w archeologii, pozwala na poszerzenie zakresu i wyników badań w postaci bazy danych i obrazów pochodnych np. w postaci zobrazowania kartograficznego. Stosowanie Geograficznych Systemów Informacji w archeologii staje się coraz bardziej powszechne, głównie w zastosowaniu skaningu laserowego, użytkowaniu podkładów WMS (pochodzących np. z geoportal.gov.pl czy też Google Maps), czy pobieraniu danych z GPS. Istotą GIS jest przede wszystkim operowanie danymi stworzonymi samodzielnie lub pozyskanymi ze źródeł zewnętrznych. Na szkoleniu położony będzie nacisk na podstawowe narzędzia generujące i przekształcające dane oraz tworzenie baz danych. Oprogramowanie GIS można podzielić m.in. na komercyjne i niekomercyjne, które wcale nie odbiegają od siebie możliwościami. Jednym z programów niekomercyjnych jest QGIS.

QGIS to wieloplatformowe, wolne i otwarte oprogramowanie geoinformacyjne. Umożliwia zarządzanie danymi geograficznymi, tworzenie własnych danych, w tym zastosowanie współrzędnych GPS, wykonywanie analiz przestrzennych oraz tworzenie map. Funkcjonalność programu może być rozszerzona poprzez wykorzystanie dodatkowych wtyczek np. georeferencer, openlayers, GRASS (QGIS pełni rolę graficznego interfejsu użytkownika dla oprogramowania GRASS). Program zapewnia możliwość integracji z innymi projektami OSGeo, w tym m.in. PostGIS, MapServer, GDAL/OGR. System rozwijany jest przez grupę programistów działających na zasadach wolontariatu. System udostępniany jest na zasadach licenncji GNU GPL w 49 wersjach językowych.
Do podstawowych funkcji programu należy m.in. gromadzenie, przetwarzanie (tworzenie, selekcję, identyfikowanie, edytowanie, przeglądanie, zarządzanie), wyświetlanie, analizowanie, interpretowanie i udostępnianie danych przestrzennych, w tym publikowanie kompozycji mapowych w internecie.
Obsługiwane  źródła danych przestrzennych:

  • pliki w formatach wektorowych m.in. ESRI Shapefile (.shp), MapInfo TAB i MIF/MID, SDTS, GML, KML, GPX, DXF oraz w innych formatach wspieranych przez bibliotekę OGR;
  • pliki w formatach rastrowych m.in. TIFF, GeoTIFF, JPEG/JPEG 2000, PNG, ERDAS IMG, GRASS Raster, Ascii oraz w innych formatach wspieranych przez bibliotekę GDAL;
  • dane udostępnione poprzez serwery usług sieciowych: WMS, WCS, WFS;

Na potrzeby szkolenia, które proszę o pobranie oprogramowania QGIS ze strony http://www.qgis.org/pl/site/forusers/download.html ze wskazaniem jednej z wersji 3.0.
Po pobraniu i zainstalowaniu QGIS na pulpicie pojawiają się ikony poszczególnych części oprogramowania: QGIS Desktop, QGIS Browser, SAGA GIS, GRASS GIS, QGIS OSGeo, MSYS.
Na potrzeby szkolenia skupimy się na pierwszym z wymienionych. W razie jakichkolwiek problemów z instalacją programowania, rozwiążemy je już w trakcie warsztatów.

Ważne: Osoby chcące brać udział w warsztatach proszone są o przybycie z własnym laptopem.

 

Tytuł szkolenia: Low-cost 3D – skanowanie i modele 3D w popularyzacji archeologii i konserwacji zabytków archeologicznych – zestaw dla początkujących
Prowadzący: dr Łukasz Czyżewski (Pracownia Metod Komputerowych, Zakład Starszej i Środkowej Epoki Kamienia, Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Codzienna praca archeologa wymusza konieczność dzielenia się wynikami prac badawczych, jako częścią dziedzictwa kulturowego, z szerokim gronem odbiorców. Także z odbiorcą masowym. Co oczywiste szukamy więc form najbardziej atrakcyjnych i poruszających masową wyobraźnię. Do jednych z najszybciej zaadaptowanych przez środowiska archeologiczne jak i muzealnicze należą wszelkiego rodzaju formy wirtualnych wystaw czy wizualizacji trójwymiarowych, stosowane z powodzeniem już od przeszło 20 lat.
Dzisiejsze narzędzia (przy wsparciu armii specjalistów pracujących w środowiskach 3D) dają nam pod tym względem nieograniczone możliwości. Tkwi w tym jednak pewien haczyk. Co mamy zrobić, gdy potrzebujemy atrakcyjnego wizualnie efektu naszych prac na przysłowiowe „już”?
Z pomocą przychodzą nam tutaj stosunkowo proste i niskobudżetowe narzędzia do szybkiej wizualizacji 3D.
W trakcie zaplanowanych warsztatów chciałbym aby uczestnicy mieli możliwość porównali trzech (a właściwie czterech) najpopularniejszych niskobudżetowych rozwiązań mogących posłużyć do tworzenia m.in. wirtualnych reprezentacji oryginalnych zabytków archeologicznych, a także ocenili w praktyce ich faktyczną przydatność.
Wykorzystamy w trakcie zajęć szereg narzędzi software’owych oraz sprzętowych pozwalających na wykonanie prostego modelu 3D obiektu. Wśród nich znajdzie się miejsce dla aplikacji typu SfM (structure from motion), prostego skanera 3D oraz Kinecta dla Xbox 360 i Xbox One…
Oprogramowanie niezbędne do pracy w trakcie warsztatów będzie można pobrać w postaci przygotowanej paczki plików instalacyjnych.

Comments are closed.