Program (CAApl 2017)

Już jest. Długo oczekiwany… Program CAApl 2017
Zapraszamy do pobierania.

 

Program ramowy CAApl 2017

  • Środa 31 maja 2017 (Szkoła Mistrzostwa Sportowego)
   • Rejestracja uczestników od godz. 13.00
   • Otwarcie konferencji 15.30
   • Wykład inauguracyjny 16.00
   • Sesja otwarcia 17.00 Badania i ochrona dziedzictwa kulturowego w krajobrazie Karkonoszy  z czeskiej i polskiej perspektywy.
  • Czwartek 1 czerwca 2017  (Szkoła Mistrzostwa Sportowego)
   • Sesje tematyczne 1-5 wg propozycji: 9.00-18.30
   • Spotkanie towarzyskie: 20.00
  • Piątek 2 czerwca 2017 (Szkoła Mistrzostwa Sportowego, teren)
   • Warsztaty 1-3 9.00-13.00
   • Zebranie CAA Polska:  13.30-15.00

Zaplanowane sesje i wasztaty:

 • Sesja 1
  Rozwiązania lotnicze w gromadzeniu danych archeologicznych
  (LiDAR, UAV, fotogrametria lotnicza, rejestratory różnego spektrum światła)
 • Sesja 2
  Mikro- i makro- rejestracja, przetwarzanie i prezentacja archeologicznych danych 3D na potrzeby udostępniania dziedzictwa archeologicznego (skaning laserowy, fotogrametria, skaning wieloaspektowy, wizualizacje, technologie VR).
 • Sesja 3
  Systemy Informacji Archeologicznej rejestracja i przetwarzanie danych terenowych
  (GIS, bazy danych, narzędzia dedykowane, rozwiązania chmurowe, wolne oprogramowanie)
 • Sesja 4
  Badania nieinwazyjne – alternatywne narzędzia badawcze
  (badania georadarowe, elektrooporowe i inne metody geofizycznej analizy przestrzeni stanowisk archeologicznych)
 • Sesja 5
  Technologie mobilne i… facebook?
  (potencjał social media i społeczeństwa cyfrowego dla archeologii)

Warsztaty:

W ramach konferencji proponujemy następujące spotkania warsztatowe:

 • GIS – Mateusz Skrzatek
 • skaning laserowy (naziemny) i fotogrametria -Marcin Kulesza
 • badania nieinwazyjne (prospekcja geomagnetyczna i inne metody geofizyczne) – Maksym Mackiewicz, Piotr Wroniecki

Dokładne tematy warsztatów pojawią się niebawem na tej stronie.

Comments are closed.