Zgłoszenia i opłaty (CAApl2017)

Zgłoszenia

  • Przyjmujemy zgłoszenia uczestników do wszystkich sesji tematycznych (1-5).
  • Wystąpienia, uczestnictwo w konferencji i/lub warsztatach prosimy zgłaszać
    do 1 maja 2017 roku przez formularz google.
  • Streszczenia o objętości nie większej niż 250 słów, w języku polskim lub angielskim powinny zawierać: dane autora/-ów, afiliację oraz e-mail.

BARDZO WAŻNA UWAGA TECHNICZNA.
Osoby, które chcą otrzymać fakturę za opłatę konferencyjną MUSZĄ dokonać przelewu na konto UZ.

Wpłaty mogą być dokonywane także z prywatnego konta. Aby otrzymać fakturę w tytuł przelewu musi brzmieć:  „Imię Nazwisko. Opłata konferencyjna CAApl 2017 Karpacz”

Z przyczyn techniczno-administracyjnych UZ, wpłata akredytacji gotówką na miejscu będzie bardzo utrudniona.

Opłata konferencyjna CAApl 2017 Kapracz:

  • opłata zwykła: 200 PLN
  • opłata studencka (studenci i doktoranci): 140 PLN

Opłata obejmuje pełne uczestnictwo w konferencji, w tym zaplanowane spotkania towarzyskie.

Warsztaty organizowane przy konferencji CAA są bezpłatne.

Na warsztaty obowiązuje rejestracja przez formularz zgłoszeniowy.

Wpłaty (imienne) prosimy kierować na konto Uniwersytetu Zielonogórskiego

Bank Millennium S.A.

PL 85 1160 2202 0000 0002 8474 4132

BIC (SWIFT) BIGBPLPW

z dopiskiem CAA 2017

Organizatorzy nie zapewniają noclegów.

Organizatorzy pozyskują jeszcze wsparcie partnerów i sponsorów.
Zapewne pojawią się dodatkowe dobre wiadomości.

Comments are closed.