CAA Polska

   

Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology – Poland (CAA PL) jest polskim oddziałem CAA International, łączącej archeologów, matematyków i informatyków. Celem CAA jest stworzenie platformy komunikacji umożliwiającej nawiązanie dialogu pomiędzy tymi dyscyplinami, która jest również miejscem prezentacji wyników pracy polowej oraz forum dyskusyjnym. Podczas corocznej, międzynarodowej konferencji naukowcy mają możliwość prezentacji wyników swojej pracy, a jej zakres tematyczny obejmuje szereg zagadnień, takich jak rekonstrukcja 3D, wizualizacja danych w archeologii, metody geofizyczne i GIS (caaconference.org).

Celem CAA PL jest integracja pomiędzy polskimi archeologami oraz specjalistami z innych dziedzin, wykorzystującymi w swej pracy metody ilościowe i aplikacje komputerowe. Poprzez organizację krajowej konferencji, seminariów i warsztatów stymuluje i wspiera dyskusję na temat metodyki i metodologii archeologii pomiędzy naukowcami z Polski, umożliwiając im przedstawienie rezultatów swoich badań we własnym języku i środowisku.

 

Comments are closed.