GIS w ochronie i zarządzaniu ekosystemem Antarktyki

Rogacka, Małgorzata1

  1. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Abstrakt

Celem pracy jest wyznaczenie siedlisk zimowych trzech gatunków pingwinów Pygoscelis z regionu zachodniej części Półwyspu Antarktycznego. Region ten, charakteryzujący się dużą bioróżnorodnością, obecnie doświadcza skutków dynamicznie zachodzących zmian klimatycznych oraz koncentracji połowów komercyjnych. Wiedza o rozkładzie, liczebności i kondycji populacji gatunków wskaźnikowych (m.in. pingwinów – ważnych konsumentów kryla antarktycznego) jest niezbędna do prowadzenia zrównoważonego rybołówstwa w wodach Oceanu Południowego. Dane dotyczące wykorzystania siedlisk zimowych pingwinów są przedmiotem zainteresowania Komisji ds. Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources – CCAMLR), która dba o to, aby wykorzystanie żywych zasobów, w tym kryla, odbywało się z zachowaniem równowagi w całym ekosystemie Antarktyki i nie zagrażało miejscowym populacjom megafauny. Obszary szczególnego ryzyka obejmuje dodatkowa ochrona poprzez ustanowienie Morskich Obszarów Chronionych. W ciągu ostatnich trzech dekad zauważono istotne różnice w trendach liczebności populacji pingwinów z rodzaju Pygoscelis oraz rozkładu ławic kryla antarktycznego, co ma związek ze zmianami zasięgu i czasie występowania morskiej pokrywy lodowej. Dwa z trzech gatunków pingwinów wykazują drastyczne spadki liczebności sięgające 70%. Wszystkie gatunki są objęte monitoringiem (CCAMLR Ecosystem Monitoring Programe). W ostatnich latach zaobserwowano przesunięcie połowów komercyjnych z miesięcy letnich na miesiące zimowe, koniecznym jest zbadanie czy i w jakim stopniu drapieżniki wykorzystują obszary połowów w tym czasie. Do monitoringu wędrówek zimowych pingwinów wykorzystano dane telemetryczne systemu Argos. Analizę i wizualizację siedlisk pingwinów Pygoscelis wykonano z wykorzystaniem narzędzi GIS, a wyniki zaprezentowano w formie map tematycznych.

Słowa kluczowe: Pingwiny Pygoscelis; Antarktyka; GIS; Argos; Kryl; ArcGIS Pro;

Rogacka, Małgorzata. 2022. “GIS w Ochronie i Zarządzaniu Ekosystemem Antarktyki [POSTER].” In CAA – Forum GIS UW 2022, Interdyscyplinarność – Standardy – Network, 20 – 22 Czerwiec 2022 Warszawa. Sesja Posterowa. Warszawa: CAA Poland. https://pl.caa-international.org/caa-forumgisuw_2022_sesja-poster_rogacka/.

Comments are closed.