CAApl 2018 Toruń

Instytut Archeologii
Wydziału Nauk Historycznych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
wraz
z Polskim Oddziałem
Computer Applications & Quantitative Methods In Archaeology (CAApl)
mają przyjemność zaprosić na tegoroczną edycję konferencji:

CAA Polska 2018
ArcheoTrek – poza ostateczną granicę

16 – 18 maja 2018 Toruń

Przewodnim tematem tegorocznej konferencji będzie dyskusja nad możliwościami, efektami i ograniczeniami jakie stawiają przed współczesną archeologią stosowane oprogramowanie i osprzęt. Sądzimy, że po ponad 45 latach promocji digitalizacji archeologii pora na pogłębioną refleksję metodyczną i metodologiczną nad rezultatami wdrażania i stosowania tych rozwiązań w naszej dyscyplinie.

Komitet naukowy konferencji:
prof. dr hab. Wojciech Chudziak (IA UMK)
dr hab. Bogdan Bobowski (IH UZ)

Komitet organizacyjny:
dr Łukasz Czyżewski (przewodniczący)
dr Kamil Adamczak
mgr Mateusz Skrzatek

Kontakt z organizatorami:

caapl2017@gmail.com,
Łukasz Czyżewski (czyzewsk@umk.pl)

Comments are closed.