GIS w nauce: Zastosowanie danych lotniczego skanowania laserowego w analizie terenu

Prowadzący: dr Adrian Ochtyra, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Źródło: WGSiR

dr Adrian Ochtyra jest absolwentem Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. Pracuje w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji. Prowadzi zajęcia z geoinformatyki, teledetekcji i metod GIS.

Opis warsztatów

Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną podstawy przetwarzania danych lotniczego skanowania laserowego (ALS) w celu analizy rzeźby terenu. Uczestnicy będę zaznajomieni z wizualizacją danych ALS, podstawami edycji manualnej, procesami automatycznej klasyfikacji, generowania Numerycznego Modelu Terenu, Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu oraz wykonywania ich cieniowania. Zajęcia będą odbywały się przy wykorzystaniu oprogramowania LAStools oraz ArcGIS.

Poziom:

Początkujący

Wymagania:

  • Podstawowa umiejętność obsługi oprogramowania GIS.

Po skończonych zajęciach uczestnik będzie umiał:

  • Wizualizacja danych lotniczego skanowania laserowego.
  • Edycja chmury punktów.
  • Wykonywanie klasyfikacji chmury punktów.
  • Generowanie rastrowych pochodnych w postaci Numerycznego Modelu Terenu i Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu.
  • Wykonywanie cieniowania opracowanych modeli i ich analiza.

Oprogramowanie lub narzędzia

  • ArcGIS 10.x
  • LAStools

Comments are closed.