Wpłaty gotówkowe CAApl 2017

Ważna wiadomość związana z płatnościami. Będzie możliwość uiszczenia opłaty konferencyjnej na miejscu.

Przypominamy też „spóźnialskim”, że organizatorzy nie zapewniają noclegów uczestnikom.

Comments are closed.