II konferencja CAA PL – call for papers

 

Computer Application and Quantitative Methods in Archaeology – Polish Chapter (CAA PL) oraz Komisja ds. Innowacyjnych metod prospekcji i dokumentacji Zarządu SNAP, przy współudziale Oddziału Warszawskiego SNAP i Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową

NAJNOWSZE TECHNIKI DOKUMENTACYJNE W ARCHEOLOGII – SZANSA CZY PUŁAPKA?

Warszawa, 12 – 13 czerwca 2014

Nieinwazyjna prospekcja terenowa, tworzenie baz danych GIS, LiDAR czy też fotografia lotnicza z użyciem bezzałogowych statków latających to metody coraz częściej stosowane przez polskich archeologów. Ich użycie pozwala podnieść standardy prac wykopaliskowych oraz umożliwia spojrzenie na krajobraz archeologiczny z nowej perspektywy. Należy jednak pamiętać, że wprowadzenie nowoczesnych metod badawczych nie zwalnia z obowiązku zachowania wysokich standardów metodycznych, które uwzględniają nowe źródła pozyskanych danych. Postęp techniczny w procesie wprowadzenia dokumentacji terenowej nie powinien także pozostawać bez wpływu na wymogi stawiane archeologom przez urzędy konserwatorskie. Celem tegorocznego spotkania jest sprowokowanie dyskusji dotyczącej korzyści i ograniczeń wynikających ze stosowania najnowszych metod prospekcji terenowej, wykonywania dokumentacji archeologicznej oraz obróbki pozyskanych danych, a także roli tychże w badaniach archeologicznych.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Państwowego Muzeum Archeologicznego (ul. Długa 52, Warszawa). Towarzyszyć jej będą warsztaty z zakresu naziemnego skanowania laserowego 3D (różne techniki), zastosowania sprzętu geodezyjnego najnowszej generacji, zasad wykonywania dokumentacji fotogrametrycznej 3D oraz wykonywania i analiza zdjęć lotniczych z użyciem heksakoptera.

Zapraszamy do naukowej dyskusji i wymiany doświadczeń. Tematy wystąpień lub posterów wraz z krótkim abstraktem (ok. 200 słów) prosimy przesyłać na adres caa2014abstrakty@wp.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2014 r. Lista zakwalifikowanych uczestników opublikowana zostanie 10 maja 2014 r.

Proponowana tematyka wystąpień:

– zasadność wyboru odpowiednich technik prospekcji i dokumentacji,

– problemy metodologiczne i metodyczne,

– efektowność a efektywność – kryteria wyboru narzędzi metodycznych,

– nieinwazyjna prospekcja terenowa – możliwości i ograniczenia,

– prezentacja prowadzonych badań z użyciem nowoczesnych metod prospekcji i dokumentacji,

– standardy konserwatorskie a nowoczesna metodyka.

Zaproponowana tematyka jest punktem wyjścia do dalszej dyskusji, jednak ze względu na złożoność problematyki jesteśmy otwarci także na inne propozycje.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony http://pl.caa-international.org/
i http://snap.org.pl. Istnieje również możliwość uczestnictwa w konferencji (bez wystąpienia). Osoby wnoszące opłatę otrzymują automatycznie certyfikat ukończenia kursu podstawowego w dziedzinie zastosowań nowych technik dokumentacyjnych w archeologii. Osoby zainteresowane tą formą uczestnictwa proszone są o przesłanie formularza do dnia 16 maja 2014 r., i zaznaczenia w nim opcji „uczestnictwo w warsztatach”.

Opłatę konferencyjną w wysokości

80 PLN („early bird fee” – do 30 kwietnia)
bądź 100 PLN („late bird fee” – do 16 maja)

prosimy przesyłać na numer kont: 10 1160 2202 0000 0000 9950 8656 (Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa. W tytule przelewu wpisując swoje imię, nazwisko i afiliację.

Opłata konferencyjna obejmuje także materiały konferencyjne oraz catering w czasie przerw kawowych. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres
kasper.hanus@gmail.com (tel. 665 609 507) lub
a.golembnik@post.pl (tel. 512 044 660).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

Comments are closed.