Program (CAApl 2018)

Cały zaplanowany program odbywa się w Instytucie Archeologii UMK (Szosa Bydgoska 44/48)

Szczegółowy program CAApl 2018 ArchaeoTrek

Środa (dzień warsztatów) 16.05.2018 10.30-15.00 (z jedną przerwą)
dr inż. Jakub Markiewicz Skąd ten błąd ? – fotogrametria bez tajemnic
dr Łukasz Czyżewski Low- cost 3D – skanowanie, modele, „odwrotna inżynieria” w konserwacji zabytków archeologicznych – zestaw dla początkujących
mgr Mateusz Skrzatek Gis dla archeologów
 

Czwartek (17.05.2018)

10.00 Otwarcie konferencji (prof. dr hab. Wojciech Chudziak)
10.15-10.45 Bogdan Bobowski
50 lat stosowania metod cyfrowych w archeologii. Stan i potrzeby rozwoju
10.45-11.15 Piotr Wroniecki
Biskupin… i co z tego? Badania i metody nieinwazyjne w polskiej archeologii
 

Sesja – Oprogramowanie, i co dalej?

11.15-11.35 Witold Niewiem, Małgorzata Kajzer, Kamila Nocoń
FocusSphere® jako nowe narzędzie w służbie archeologii
11.35-11.55 Bartłomiej Majerski, Jakub Markiewicz
Agisoft w architekturze i archeologii – jak wykonać poprawną dokumentację fotogrametryczną?
12.00-12.45 Przerwa kawowa
 

Sesja – Poza przeszłość, poza przyszłość

12.45-13.05 Jan Majcher, Andrzej W. Święch
Metody hydrograficzne znajdujące zastosowanie w poszukiwaniu, rozpoznaniu i dokumentowaniu obiektów antropogenicznych.
13.05-13.25 Jakub Markiewicz, Wojciech Ostrowski
Projekt CENAGIS w perspektywie wykorzystania przez archeologów
13.25-13.45 Agnieszka Ochałek, Witold Niewiem, Edyta Puniach, Paweł Ćwiąkała
Trimble RTX w pracach wspomagających badania archeologiczne
13.45-14.05 Robert Piórewicz
Sporządzanie cyfrowej dokumentacji epigraficznej za pomocą CesiumJS
14.05-14.25 Weronika Winiarska, Wojciech Ostrowski, Łukasz Miszk
Od łopaty do komputera. Rzecz o postprocessingu danych wykopaliskowych
14.25-14.45 Agnieszka Kaliszewska, Rafał Bieńkowski, Jakub Markiewicz, S. Łapiński
Wykorzystanie metod fotogrametrycznych w prospekcji architektonicznej
14.45-15.30 Lunch
 

Sesja – Sprzęt w terenie, i co z tego? (studium przypadku)

15.30-15.50 Szymon Jellonek, Michał Michalik
Ab ovo usque ad mala. Wykorzystanie metod cyfrowych podczas dokumentacji prac wykopaliskowych na Cyprze. Przykład badań sondażowych w ramach Paphos Agora Project
15.50-16.10 Rafał Bieńkowski, A. Kaliszewska, Jakub Markiewicz, S. Łapiński, M. Pilska, A. Feliks
Prace inwentaryzacyjne oraz badania nieinwazyjne w Pałacu w Otwocku Wielkim
16.10-16.30 Maciej Tarkowski
Zabrost Wielki (Gross Sobrost) – cyfrowe rewitalizacje i rekonstrukcje architektoniczne.
16.30-17.00 Przerwa kawowa
 

Dziedzictwo archeologiczne – dziedzictwem kulturowym

17.00-17.20 Mariusz Dziekański, Ewidencja konserwatorska wersja 2.0 Nieznane obiekty – nowe metody
(kurhany w gm. Sawin)
17.20-17.40 Marta Siłakowska, Kasper Hanus

„Leśne kościoły” Beskidu Śląskiego – perspektywa badań teledetekcyjnych

17.40-18.00 Rafał Zapłata, Krzysztof Stereńczak, Sylwia Wajda, Piotr Rysiak

Dziedzictwo archeologiczne = dziedzictwo kulturowe. Teledetekcja – od procesu badawczego do prezentacji zasobów kulturowych in situ.

19.30-00.00 Skansen Party

Piątek (18.05.2018)

10.00-10.20 Kinga Alina Langowska

Muzeum dla dzieci a edukacja archeologiczna

10.20-10.40 Kamil Niedziółka, Michał Jakubczak, Michał Szubski, Magdalena Rutyna, Roman Szlązak, Dariusz Krasnodębski, Janusz Budziszewski, Joanna Wawrzeniuk, Przemysław Urbańczyk

Nowoczesna archeologia w lesie. Pierwsze wyniki interdyscyplinarnego projektu dotyczącego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Puszczy Białowieskiej.

10.40-11.00 Kuba Łada-Siwiec

Identyfikacja grobów zbrodni wojennych przy wykorzystaniu metod teledetekcyjnych na przykładzie obszarów Poznania dotkniętych działaniami II wojny światowej

11.00-11.20 Julia M. Chyla
Mobilny GIS w archeologicznych badaniach powierzchniowych
11.20-11.30 Podsumowanie obrad i zakończenie CAApl
   
11.30-13.00 Walne zebranie Oddziału CAA Polska

Zaplanowane sesje i warsztaty:

 • Sesja 1
  Oprogramowanie, i co dalej? Ostateczna granica cyfrowej rejestracji i poznania w archeologii, czy limes za którym pojawią się nowe możliwości badawcze? (narzędzia informatyczne w praktyce badawczej, adaptacja, asymilacja, tworzenie oprogramowania dedykowanego archeologii)
 • Sesja 2
  Sprzęt w terenie, i co z tego? Rejestracja a interpretacja zgromadzonych danych terenowych. Czy i jak mnogość urządzeń in situ przekłada się na rezultaty interpretacji wyników badań? (skaning laserowy, LiDAR, UAV, metody geofizyczne, fotogrametria)
 • Sesja 3
  Dziedzictwo archeologiczne – dziedzictwem kulturowym. Jak przekonać odbiorcę, że zabytek archeologiczny jest równorzędnym elementem dziedzictwa kulturowego? (sposoby udostępniania zbiorów i wyników badań, projekty wystaw, prezentacji, wizualizacji, dyskusja nad jakością i sensem wdrażania narzędzi cyfrowych w procesie tworzenia wystaw)
 • Sesja 4
  Poza przeszłość poza przyszłość.
  Technologie adaptowane i testowane w procesie poznawczym w archeologii (interdyscyplinarne projekty badawcze, które znajdują swoje miejsce w archeologii)

 

Warsztaty:

W ramach konferencji proponujemy już następujące spotkania warsztatowe:

 • GIS dla archeologów – warsztaty – Mateusz Skrzatek
 • Niskobudżetowe modelowanie obiektów 3d porównanie opcji Łukasz Czyżewski

Lista ta jeszcze się wydłuży.
Czekamy też na propozycje warsztatów realizowanych przez członków CAA Polska.

Comments are closed.