Warsztaty CAApl 2017 opisy

W tej edycji CAApl oferujemy następujące warsztaty:

Warsztaty

1
Maksym Mackiewicz1, Piotr Wroniecki2
1Fundacja Archeolodzy.org, Wrocław, 2Archeolot, Warszawa
Echa przeszłości w odcieniach szarości.
Geofizyczne metody prospekcji – warsztaty

Czas warsztatów: 90 min

Słowa kluczowe: prospekcja nieinwazyjna, geofizyka archeologiczna, badania magnetyczne, badania elektrooporowe, badana georadarowe, warsztaty

Proponowane warsztaty mają na celu przedstawienie wybranych zagadnień i metod prospekcji geofizycznej oraz omówienie podstawowych zasad ich działania. Szczególny nacisk zostanie położony na wskazanie głównych obszarów zastosowań, możliwości i ograniczeń.
Studia przypadków, prezentujące stanowiska o zróżnicowanej funkcji i chronologii, zlokalizowane w odmiennych warunkach przyrodniczych, będą punktem wyjścia do dyskusji na temat potencjału informacyjnego i interpretacyjnego pomiarów geofizycznych, a także wskazania roli i miejsca geofizyki w interdyscyplinarnym projekcie badawczym, z uwzględnieniem towarzyszących im procedur i scenariuszy działań. Poruszona też zostanie kwestia standardów badań geofizycznych, a także wzajemnych wymagań i oczekiwań ze współpracy pomiędzy archeologiem a geofizykiem archeologicznym.
Warsztaty będą miały formę prezentacji multimedialnej, połączonej z dyskusją i indywidualną interpretacją wyników badań nieinwazyjnych. Uczestnicy warsztatów będą mięli możliwość zapoznania się z podstawową terminologią i zasadami działania wybranych technik prospekcji, nabycia podstawowych umiejętności interpretacji danych oraz wiedzy pozwalającej na świadomy dobór metody do potrzeb wynikających z założeń projektu i formułowanych pytań.

2

Mateusz Skrzatek1
1 Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Gis dla archeologów – warsztaty

Czas warsztatów: 180 min

GIS (Geographic Information System) jest dziedziną nauki, technologią i całym zbiorem metod badawczych, które służą do poznania przeszłej i teraźniejszej przestrzeni, jak też do jej kreowania. Aktualnie jest jednym z podstawowych elementów badawczych nie tylko dziedzin związanych z geoinformacją. Wielowymiarowe użytkowanie GIS-u w archeologii, pozwala na poszerzenie zakresu i wyników badań w postaci bazy danych i obrazów pochodnych np. w postaci zobrazowania kartograficznego. Stosowanie Geograficznych Systemów Informacji w archeologii staje się coraz bardziej powszechne, głównie w zastosowaniu skaningu laserowego, użytkowaniu podkładów WMS (pochodzących np. z geoportal.gov.pl czy też Google Maps), czy pobieraniu danych z GPS. Istotą GIS jest przede wszystkim operowanie danymi stworzonymi samodzielnie lub pozyskanymi ze źródeł zewnętrznych. Na szkoleniu położony będzie nacisk na podstawowe narzędzia generujące i przekształcające dane oraz tworzenie baz danych. Oprogramowanie GIS można podzielić m.in. na komercyjne i niekomercyjne, które wcale nie odbiegają od siebie możliwościami. Jednym z programów niekomercyjnych jest QGIS.
QGIS to wieloplatformowe, wolne i otwarte oprogramowanie geoinformacyjne. Umożliwia zarządzanie danymi geograficznymi, tworzenie własnych danych, w tym zastosowanie współrzędnych GPS, wykonywanie analiz przestrzennych oraz tworzenie map. Funkcjonalność programu może być rozszerzona poprzez wykorzystanie dodatkowych wtyczek np. georeferencer, openlayers, GRASS (QGIS pełni rolę graficznego interfejsu użytkownika dla oprogramowania GRASS). Program zapewnia możliwość integracji z innymi projektami OSGeo, w tym m.in. PostGIS, MapServer, GDAL/OGR. System rozwijany jest przez grupę programistów działających na zasadach wolontariatu. System udostępniany jest na zasadach licenncji GNU GPL w 49 wersjach językowych.
Do podstawowych funkcji programu należy m.in. gromadzenie, przetwarzanie (tworzenie, selekcję, identyfikowanie, edytowanie, przeglądanie, zarządzanie), wyświetlanie, analizowanie, interpretowanie i udostępnianie danych przestrzennych, w tym publikowanie kompozycji mapowych w internecie.
Obsługiwane  źródła danych przestrzennych:
– pliki w formatach wektorowych m.in. ESRI Shapefile (.shp), MapInfo TAB i MIF/MID, SDTS, GML, KML, GPX, DXF oraz w innych formatach wspieranych przez bibliotekę OGR;
-pliki w formatach rastrowych m.in. TIFF, GeoTIFF, JPEG/JPEG 2000, PNG, ERDAS IMG, GRASS Raster, Ascii oraz w innych formatach wspieranych przez bibliotekę GDAL;
– dane udostępnione poprzez serwery usług sieciowych: WMS, WCS, WFS;
Na potrzeby szkolenia, które odbędzie się w piątek 2.06.2017 r. proszę o pobranie oprogramowania QGIS ze strony http://www.qgis.org/pl/site/forusers/download.html ze wskazaniem jednej z wersji 2.14.
Po pobraniu i zainstalowaniu QGIS na pulpicie pojawiają się ikony poszczególnych części oprogramowania: QGIS Desktop, QGIS Browser, SAGA GIS, GRASS GIS, QGIS OSGeo, MSYS.
Na potrzeby szkolenia skupimy się na pierwszym z wymienionych. W razie jakichkolwiek problemów z instalacją programowania, rozwiążemy je już w trakcie warsztatów.

Ważne: Osoby chcące brać udział w warsztatach proszone są o przybycie z własnym laptopem.

3
Marcin Kulesza
Architekci Gzowski&Gzowski
Skaning naziemny w archeologii – warsztaty

Czas warsztatów: 180 min

Naziemny skaning laserowy. Chmura punktów jako zbiór danych wielopłaszczyznowych w architekturze oraz archeologii.

Część pierwsza – praktyczna
Przygotowanie stanowiska do skanowania.
Skanowanie obiektu architektonicznego wraz z omówieniem doboru parametrów technicznych wymaganych dla efektywnej pracy w terenie.

Część druga – teoretyczna
Analiza danych skaningowych oraz przedstawienie efektu prac wcześniejszych pomiarów terenowych.
Przykłady dokumentacji skaningowych w takich dziedzinach jak archeologia i architektura.

Comments are closed.