Współorganizator i sponsor

Esri_Polska_Emblem_4Clogo2

Współorgazniatorem konferencji jest Fundacja „Archaeologica”.

Sponsorem głównym konferencji jest ESRI Polska.

Comments are closed.