Zbliżające się terminy / The deadline is approaching

Przypominamy, że ostateczny termin do którego można się rejestrować oraz dokonywać płatności za uczestnictwo w konferencji CAA Sea of Data mija 30 kwietnia 2016.

We kindly remind you that the registration and payment deadline for the CAA Sea of Data Conference is 30 April, 2016.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Registration (ENG)

Dear colleagues,

Under the following link you can find registration form for the CAA Sea of Data Conference:

https://docs.google.com/forms/d/1xvlfmfVHd8RmV7eN2rmlda3cfsAdxNSMi-Z-MrhUz_Y/viewform?usp=send_form

Unfortunately, because of limited time-frame of our meeting, there is possibility to participate in only one workshops.

 

Payment details (the final cost will be given in the return mail that will be generated after the registration):

Bank PeKaO IV O/Gdańsk

PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Uniwersytet Gdański

ul. Bażyńskiego 8

80-309 Gdańsk

NIP 584-020-32-39

REGON 000001330

 

While making bank transfer in the transfer title (or payment describtion) please write ONLY your name, surname and number of the conference subaccount, which is: KH 19-16 (for example: Jan Kowalski KH 19-16). Without these details identification of your payment will be impossible.

We also kindly ask you to fill the registration form and make a payment before the end of April.

 

We are looking forward to seeing you in Gdańsk!:)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rejestracja

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Pod poniższym linkiem znajdziecie formularz, dzięki któremu zarejestrujecie się na konferencję CAA Sea of Data:

https://docs.google.com/forms/d/1xvlfmfVHd8RmV7eN2rmlda3cfsAdxNSMi-Z-MrhUz_Y/viewform?usp=send_form

Niestety z powodu ograniczonych ram czasowych spotkania istnieje możliwość uczestniczenia tylko w jednych warsztatach.

 

Szczegóły płatności (ostateczny koszt zostanie podany w mailu zwrotnym po dokonaniu rejestracji w zależności od wybranych opcji):

Bank PeKaO IV O/Gdańsk

PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Uniwersytet Gdański

ul. Bażyńskiego 8

80-309 Gdańsk

NIP 584-020-32-39

REGON 000001330

 

W tytule przelewu prosimy o podanie JEDYNIE swojego imienia, nazwiska oraz numeru subkonta: KH 19-16. Bez tych szczegółów identyfikacja wpłaty będzie niemożliwa.

 Tak więc wzór tytułu przelewu wygląda następująco: Imię, Nazwisko, KH 19-16

Prosimy również uprzejmie o rejestrację oraz dokonywanie wpłat do końca kwietnia

 

Do zobaczenia w Gdańsku!:)

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

CAA Sea of Data Conference, Gdańsk 2016 – Call for papers

We are pleased to announce that the call for papers for CAA Sea of Data conference in Gdańsk (1-3 June 2016) is now open. The conference is organized by CAA Chapter Poland, together with the University of Gdańsk, Gdańsk University of Technology and The Gdańsk History Museum. The main aim of this meeting is to give a possibility to exchange ideas and present current researches in the field of application of modern technologies into archaeology, history and art history.

Having in mind that the conference will take place in Gdańsk, with its long and fruitful history closely connected with the Baltic Sea, special attention will be given to the issues related to the widely understood maritime subject matter. On the other hand other views are also welcome.

The conference language will be Polish, however the session entitled “Mapping archaeological sites in Baltic Area – achievements and difficulties” together with the workshops “Measuring and Displaying 3D models of Objects” will be conducted in English. Below you can find their descriptions.

 

Session: Mapping archaeological sites in Baltic Area – achievements and difficulties. (language: ENG)

Key to successful excavation of an archaeological site is accurate mapping. The archaeological crew arrives on-site and then must record location, topography, and surface artifact distributions. There are no precise formulas for proper mapping since unique site situations require creative solutions. Technological advances have led to a situation in which archaeologists have a growing number of tools to create documentation of archaeological sites. Are they, however, effectively used by archaeologists? The aim of the session is to present the experience on the technological possibilities of mapping archaeological sites in different countries in the Baltic region.

 

Workshops: Measuring and Displaying 3D models of Objects (held by: dr Rachel Opitz, Research Associate, CAST, University of Arkansas) (language: ENG, 4-5 hours, max 20 participants)

The main aim of this workshop is to introduce tools used for the creation of interactive Web presentations of 3D models of objects. The lectures and exercises focus on cultural heritage applications. The workshop relies on open source or free software packages, enabling students and professionals who complete it to continue to work with the tools in their future projects.

 

Conference venue:

The Main Town Hall (historic centre of Gdansk), 46/47 Długa Street.

 

Important details:

We invite proposals for 20- or 10-minute papers. Please send an abstract of no more than 1200 characters (space included) together with your affiliation and address to caa-pl@caainternational.org  by 31 March 2016. Abstracts for the English session must be written in English. The conference fee will be 32 Euro and 16 Euro for students. There will be also additional fee (5 Euro) for those who would like to participate in the workshops.

In case of great interests the organizers reserve the right to select or shorten the time of papers. Further information will be given due to time. Please also check our website: http://pl.caainternational.org/

 

If you have any questions or requests do not hesitate to contact us:

caa-pl@caa-international.org

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Konferencja CAA Sea of Data, Gdańsk, 01-03.06.2016

Polski Oddział Stowarzyszenia CAA International wraz z Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską oraz Muzeum Historycznym Miasta Gdańska zapraszają do udziału w konferencji CAA Sea of Data, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 01-03 czerwca 2016 roku. Celem konferencji będzie wymiana poglądów oraz prezentacja najnowszych badań dotyczących zastosowania nowoczesnych technologii w archeologii oraz pozostałych naukach historycznych. Biorąc pod uwagę lokalizacje konferencji w Gdańsku, mieście które swoją długą i bogatą historię zawdzięcza Morzu Bałtyckiemu, szczególny nacisk położony zostanie na kwestię badań dotyczących szeroko pojętej tematyki morskiej. Poza nią prezentowane będą również inne zagadnienia w ramach poszczególnych sesji zaproponowanych przez organizatorów. Poniżej znajdują się ich tematy i krótkie charakterystyki

Sesja „Mapping archaeological sites in Baltic Area” i warsztaty „Measuring and Displaying 3D models of Objects” prowadzone będą w języku angielskim, wszystkie pozostałe wydarzenia w języku polskim.

 

Planowane Sesje:

 

Mapping archaeological sites in Baltic Area – achievements and difficulties. (language: ENG)

Key to successful excavation of an archaeological site is accurate mapping. The archaeological crew arrives on-site and then must record location, topography, and surface artifact distributions. There are no precise formulas for proper mapping since unique site situations require creative solutions. Technological advances have led to a situation in which archaeologists have a growing number of tools to create documentation of archaeological sites. Are they, however, effectively used by archaeologists? The aim of the session is to present the experience on the technological possibilities of mapping archaeological sites in different countries in the Baltic region.

 

Rewolucja pożera własne dzieci?

Problematyka wprowadzania standardów cyfrowej dokumentacji badań archeologicznych. (language: PL)

Statystyka jest nieubłagana, około 90% wszystkich prac archeologicznych prowadzonych w Polsce to badania ratunkowe, które aby sprostać wymaganiom rynku prowadzone są możliwie najmniejszym nakładem kosztów. Z drugiej strony wśród pozostałych 10% badań akademickich, ze względu na nowe możliwości finansowania, czy to w postaci grantów krajowych, czy europejskich, następuje szybki rozwój nowoczesnych technologii. W rezultacie powstaje coraz większa wyrwa między standardem badań „autostradowych” i „uniwersyteckich”. Celem, który przyświeca tej sesji, jest dyskusja, czy istnieje możliwość wprowadzenia jednolitych standardów cyfrowej dokumentacji, zwłaszcza w przypadku kruchego balansu między kosztami, a efektywnością, z jaką mierzą się archeolodzy pracujący komercyjnie.

 

Cyfrowe oblicza wojny.

Nowe technologie wykorzystywane do rejestracji stanowisk archeologicznych związanych z działaniami zbrojnymi. (language: PL)

Konflikty zbrojne mają wiele odsłon: strategiczne, ekonomiczne, gospodarcze technologiczne czy społeczne. Rozwój technologii cyfrowych pozwala rejestrować i odtwarzać oblicza wojen w coraz bardziej wysublimowany sposób oddając nie tylko stan zastany ale także dynamikę działań związanych z zagrożeniem lub agresją. Celem sesji jest wskazanie wykorzystania najnowszych narzędzi cyfrowych pozwalających zadokumentować lub odtworzyć krajobraz wojenny odsłonięty w efekcie badań archeologicznych.

 

Odwzorowanie przedmiotu

Technologie cyfrowe wykorzystywane w procesie dokumentacji zabytków ruchomych. (language: PL)

Rozwój nauk ścisłych oraz postęp technologiczny dostarczają coraz większą liczbę narzędzi do tworzenia dokumentacji źródeł ruchomych. Czy jednak potrafimy to efektywnie wykorzystać? Celem sesji jest dyskusja dotycząca możliwości technologicznych tworzenia dokumentacji zabytków z uwzględnieniem ich zastosowania wobec odmiennych pod względem stanu zachowania i liczebności zbiorów pochodzących z badań archeologicznych. Sesja otwarta jest także na zagadnienia dotyczące tworzenia publicznie dostępnych baz danych zabytków, służących profesjonalistom i nieprofesjonalistom.

 

Dane w przestrzeni

Nowoczesne metody pomiaru i archiwizacji danych przestrzennych w archeologii. (language: PL)

Tradycyjna metodologia prac archeologicznych polega na zbieraniu i przetwarzaniu informacji geometrycznych odkrytych obiektów w sposób analogowy wymagający poświęcenia dużej ilości czasu i nakładów pracy.

Pojawienie się nowych technik umożliwiających rejestrację geometrii obiektów, obrazu czy też możliwości pozycjonowania obiektów w każdym terenie z dużymi dokładnościami otwiera nowe możliwości pracy w dziedzinie archeologii. Szybka i bardzo precyzyjna akwizycja danych z pól badawczych pozwala na przyśpieszenie prowadzenia badań z jednoczesnym zwiększeniem precyzji i zakresu tworzonej w ich trakcie dokumentacji. Jednakże duży zakres zgromadzonych danych może być sam w sobie problemem. Archiwizowanie danych w nieodpowiedni sposób w znacznym stopniu utrudnia ich wykorzystanie. Istnieją jednak narzędzia GIS, dzięki którym nawet bardzo duże zbiory danych można opracowywać i udostępniać w przystępny sposób.

Sesja ta ma na celu prezentację autorskiego zastosowania nowoczesnych technik pomiarowych i archiwizacyjnych oraz analiz przestrzennych stosowanych w trakcie badań archeologicznych oraz na etapie interpretacji ich wyników.  Pod dyskusję poddajemy także uwzględnienie problematyki dotyczącej przydatności i skuteczności zastosowanych metod względem osiąganych efektów.

 

Dane w błękicie

Współczesne metody dokumentacji podwodnych stanowisk archeologicznych. (language: PL)

Odmienne warunki środowiskowe powodują, że do odkrywania i dokumentacji podwodnych stanowisk archeologicznych konieczne jest użycie drogiego, wysokospecjalistycznego sprzętu. Współcześnie dostępne metody pozwalają na stosunkowo szybkie, nieinwazyjne i szczegółowe pozyskanie informacji o obiektach archeologicznych zalegających pod wodą oraz w osadach dennych. Dlatego też, różnego rodzaju nowoczesne narzędzia powinny znajdować coraz powszechniejsze zastosowanie w podwodnych badaniach archeologicznych. Celem sesji jest prezentacja ostatnio realizowanych projektów wykorzystujących różnorodne narzędzia w celu wymiany doświadczeń, omówienia metodyki oraz prezentacji zalet i ograniczeń różnorodnych strategii dokumentacyjnych.

 

Warsztaty

W ramach konferencji przeprowadzone zostaną również warsztaty. Podobnie jak w przypadku sesji, jedno z zajęć – „Measuring and Displaying 3D models of Objects” – zostanie poprowadzone w języku angielskim, pozostałe natomiast w języku polskim. Warsztaty te będą dodatkowo płatne, obowiązywać będą również limity liczby uczestników. Poniżej znajduje się spis poszczególnych propozycji, wraz z ich opisem:

 

Measuring and Displaying 3D models of Objects (prowadząca warsztaty/held by: dr Rachel Opitz, Research Associate, CAST, University of Arkansas) (language: ENG)

The main aim of this workshop is to introduce tools used for the creation of interactive Web presentations of 3D models of objects. The lectures and exercises focus on cultural heritage applications. The workshop relies on open source or free software packages, enabling students and professionals who complete it to continue to work with the tools in their future projects.

 

STrati5 (program autorstwa Jerzy Sikora, Jacek Sroka, Jerzy Tyszkiewicz) – mobilne narzędzie dla cyfrowej rejestracji stratygrafii archeologicznej (prowadzący warsztaty / held by:  dr Jerzy Sikora, Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki). (language: PL)

 Strati5 to wieloplatformowa, przenośna aplikacja, umożliwiająca wykonywanie opisu stratygraficznego bezpośrednio na stanowisku archeologicznym. Środowiskiem pracy Strati5 jest arkusz kalkulacyjny. Aplikacja działa wyłącznie w oparciu o formuły, dzięki czemu może być uruchamiana w MS Excel, Libre/Open Office Calc, WPS Office (Kingsof Office), Google spreadsheets (które umożliwia pracę grupową) zainstalowane na najpopularniejszych systemach: Windows, GNU Linux, Mac OSX, Android, iOS, może więc być uruchamiana zarówno na komputerach, jak i na urządzeniach przenośnych, w rodzaju popularnych tabletów, a nawet smartfonów. Strati5 nie tylko pozwala na opis kolejnych jednostek stratygraficznych oraz grup jednostek, ale także relacji pomiędzy nimi. Dodatkowo ostrzega przed duplikowaniem jednostek oraz niezamierzonymi cyklami w relacjach (gdy jednostka stratygraficzna jest jednocześnie starsza i młodsza od innej). Dane ze Strati5 można eksportować do popularnego programu Stratify oraz wizualizować w postaci diagramu Harrisa.

 

Laserowe krajobrazy. Nowy wspaniały świat archeologii?(prowadzący warsztaty / held by: dr Grzegorz Kiarszys, Katedra Archeologii, Uniwersytet Szczeciński) (language: PL)

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi problematyki wizualizowania i interpretacji danych z lotniczego skanowania laserowego dla celów archeologicznych. Pierwsza część zajęć będzie poświęcona różnym technikom prezentowania rezultatów ALS oraz podstawowym metodom analiz przestrzennych. Druga część spotkania będzie miała charakter dyskusji nad potencjalnymi interpretacjami uzyskanych rezultatów.Warsztaty będą polegały na praktycznej pracy z danymi, a ich głównym celem będzie krytyczna analiza potencjału lotniczego skanowania laserowego dla zastosowań archeologicznych.

 

Miejsce Konferencji:

Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku, ul. Długa 46/47.

 

Szczegóły:

Abstrakty treści wystąpień (czas wystąpienia 10 lub 20 min, długość abstraktu do 1200 znaków ze spacjami) wraz z afiliacją i danymi kontaktowymi prosimy przesyłać na adres: caa-pl@caa-international.org do 31.03.2016. Na sesje „Mapping archaeological sites in Baltic Area – achievements and difficulties” obowiązują abstrakty w języku angielskim, na pozostałe sesje prosimy przesyłać abstrakty w języku polskim.

Koszt konferencji wynosi 120 PLN (60 PLN dla studentów). Udział w warsztatach jest dodatkowo płatny: 10 PLN za  „STrati5…”, natomiast 20 PLN za uczestnictwo w pozostałych warsztatach. Liczba miejsc ograniczona.

Organizatorzy zastrzegają również, że w sytuacji dużej liczby zgłoszeń pozostają decyzyjni w sprawie przyjmowania zgłoszeń oraz ewentualnego skracania czasu na ich wygłoszenia. Prosimy sprawdzić szczegóły techniczne dostępne na stronie: http://pl.caa-international.org/. Rejestracja na wszystkie wydarzenia zostanie uruchomiana 4 kwietnia.

Wszelkie uwagi oraz pytania prosimy kierować na adres: caa-pl@caa-international.org

Posted in Uncategorized | Leave a comment

CAA Visegrad 2015 – final programme

Dear Collegues,

We would like to announce the final programme of the CAA Visegrad 2015 Conference in Cieszyn. Please refer to the attached plan (pdf).

If you have any queries please contact us.

With kind regards

The Organisation Committee

 

CAA_Visegrad2015_programme

Posted in Uncategorized | Leave a comment

CAA Visegrad reminder

Dear Colleagues,

 

Please remember that registration for our conference ends on 30th of April.

Registration form is available on the website http://goo.gl/forms/t3LZkcKlkK

 

With kind regards

The Organisation Committee

Posted in Uncategorized | Leave a comment

CAA Visegrad 2015 – payment details

Dear,

We would like to inform you about payment details. Please send the registration fee (including dinner fee, if you chose that option) to the bank account below:

 

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Zarząd Główny

ul. Długa 52

00-241 Warszawa

NIP: 525 20 83 577

Account number PKO BP: 36 1020 1013 0000 0302 0168 5643

IBAN: PL 36 1020 1013 0000 0302 0168 5643

BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Transfer charge type: OUR

 

Please remember to choose the transfer charge fee type „OUR”

If you take part in the Conference Dinner please let us know if you prefer vegetarian or vegan option.

If you have any queries please contact us.

With kind regards

The Organisation Committee

Posted in Uncategorized | Leave a comment

CAA Visegrad 2015 – preliminary programme

Dear Collegues,

We are pleased to announce the preliminary programme of the CAA Visegrad 2015 Conference in Cieszyn. The plan (pdf) is available under this post.

In order to attend the conference you will need to register, please do so immediately on: http://goo.gl/forms/t3LZkcKlkK

Please remember that registration ends on 30th of April.

Registration fee should be paid by bank transfer. During next week we will announce bank account information on our conference website.

The Conference Dinner which will take place on Thursday 28th May in Cieszyn Brewery is not included in the registration fee. Participants who wish to attend it are invited to click the corresponding option in the registration form and are asked to pay an additional 15 €.

If you know about anyone else who might be interested, please feel free to pass the information along. Thank you!

If you have any queries please contact caavisegrad2015@gmail.com

We look forward to your participation at the conference.

With kind regards

The Organisation Committee

preliminary_programme

Posted in Uncategorized | Leave a comment

CAA Visegrad – new reduced conference fee and deadline reminder

Scroll down for Czech/Hungarian/Polish

http://pl.caa-international.org/spotkanie/


Dear Colleagues,

I’m very happy to announce that the conference fees were reduced. The new rates are as follows:

25€ – registration

20€ – registration, reduced rate for BA (BSc), MA (MSc) and PhD students

registration includes – entry to all sessions, tea/coffee/soft drinks/pastry during coffee breaks, conference materials including book of abstracts

the registration fee excludes:

15€ – beer tasting and conference dinner in Cieszyn Brewery on Thursday

As well I would like to remind that the deadline for abstracts is passing next week, on 31th March. We would like to publish the preliminary programme by the 7th April. Abstracts shall be send to caavisegrad2015@gmail.com.

We have updated the website. There is a new information section http://pl.caa-international.org/spotkanie/information/ (in English and Polish, Czech translation shall be published soon) that contains a lot of useful advices about the logistics. We also have a numerous agreements with hotels in Cieszyn about the special prices for a conference delegates.

If you have any questions please do not hesitate to ask.

Kind regards

Kasper Hanus

 

Vážení kolegové,

rádi bychom Vám oznámili, že konferenční poplatky byly sníženy. Nové částky jsou následující:

25€ – registrace
20€ – registrace – zvýhodněná cena pro studenty (bakalářských, magisterských i PhD programů)

Registrace zahrnuje – vstup do všech sekcí, čaj/kávu/ nealko/moučník během přestávek, konferenční materiály včetně výtisku s abstrakty.

Registrační poplatek nezahrnuje:

15€ – ochutnávku piva a společenskou večeři v těšínském pivovaru v úterý.

* Chtěli bychom připomenout, že termín odeslání abstraktů vyprší během týdne, a to 31. března. Rádi bychom zveřejnili předběžný program do 7. dubna. Abstrakty, prosím, zasílejte na caavisegrad2015@gmail.com.

* Také jsme aktualizovali internetové stránky. Novou informační sekci naleznete zde: http://pl.caa-international.org/spotkanie/information/ (v angličtině a polštině, českou verzi zveřejníme brzy). Obsahuje množství užitečných informací o dopravě a ubytování.  S několika hotely v Těšíně se nám podařilo dojednat zvýhodněné ceny pro účastníky konference.

Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte se zeptat.

S pozdravem

Kasper Hanus

 

Kedves Kollégák!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a konferencia költségeit mérsékeltük, az új díjak a következők:

25€ – regisztráció
20€ – kedvezményes regisztrációs díj BA (BSc), MA (MSc) és PhD hallgatók részére

A regisztrációs díj tartalmazza valamennyi szekción való részvételt, valamint tea/kávé/ alkoholmentes italok/aprósütemények fogyasztását a kávészünetek alatt, továbbá a konferencia anyagokat, ide értve az absztrakt kötetet.

A regisztrációs díj nem tartalmazza a:
15€ értékű sörkóstolással egybekötött konferenciavacsorát csütörtök este
Cieszynben

Ugyanakkor szeretnénk Önöket emlékeztetni, hogy az absztraktok leadásának a határideje egy héten belül, március 31-én lejár. Legkésőbb április 7-én szeretnénk közzétenni az előzetes konferencia programot. Az absztraktokat addig is a caavisegrad2015@gmail.com e-mail címre várjuk.

A honlapunkat is frissítettük: új információk érhetők el a http://pl.caa-international.org/spotkanie/information/ címen (angolul és lengyelül, és hamarosan cseh fordításban is), ahol hasznos információkat találhatnak a logisztikával kapcsolatban.
A konferencia résztvevői számára kedvezményes áron tudunk szállást biztosítani Cieszyn városában.

Kérdéseivel bátran forduljon hozzánk!

Üdvözlettel,

Kasper Hanus


Szanowni Państwo,

pragnę z radością oznajmić, iż opłaty konferencyjne zostały obniżone. Obecnie wynoszą one:

25€ – opłata rejestracyjna
20€ – opłata rejestracyjna dla studentów studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich

W ramach opłaty zapewniamy: wstęp na wszystkie sesje, herbatę/kawę/napoje/przekąski podczas przerw kawowych, materiały konferencyjne (zawierające książkę abstraktów).

Opłata nie pokrywa kosztów uczestnictwa w czwartkowej kolacji konferencyjnej z degustacją piwa w Browarze Cieszyńskim, które wynoszą 15€.

Pragnę również przypomnieć, iż termin przesyłania abstraktów mija już za tydzień, czyli 31 marca. Harmonogram konferencyjnych wystąpień planujemy opublikować do dnia 7 kwietnia. Prosimy o przesyłanie abstraktów na adres: caavisegrad2015@gmail.com.

Na stronie internetowej konferencji znajdą Państwo nowe informacje w sekcji http://pl.caa-international.org/spotkanie/information/ (w języku angielskim oraz polskim, tlumaczenie na język czeski pojawi się niebawem). Publikujemy tam przydatne wskazówki, dotyczące kwestii logistycznych (zakwaterowanie, dojazd do Cieszyna etc.). Zamieściliśmy tam również listę hoteli, które oferują znizki dla uczestników konferencji.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, z chęcią na nie odpowiemy.

W imieniu komitetu organizacyjnego

Kasper Hanus

Posted in Uncategorized | Leave a comment