STANDARDY: Międzynarodowa certyfikacja EPP GIS szansą dla studenta i uczelni

Prowadzący: Dr inż. Andrzej Szymon Borkowski, Polskie Towarzystwo Informatyczne

Źródło: Politechnika Warszawska

Dr inż. Andrzej Szymon Borkowski jest absolwentem Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, gdzie obecnie pracuje jako adiunkt. Od lat związany jest z Polskim Towarzystwem Informatycznym, gdzie objął funkcję Koordynatora Produktu EPP GIS w Polsce.

Opis warsztatów

W ramach warsztatów zaprezentowana zostanie możliwość podejścia do egzaminów zaświadczających o wiedzy i umiejętnościach GIS, po których można uzyskać międzynarodowy certyfikat EPP GIS. Z perspektywy studenta to szansa na poważną pozycję w życiorysie i tym samym większe możliwości na rynku pracy. Z perspektywy uczelni czy jednostki organizacyjnej to szansa na utworzenie swojego akredytowanego laboratorium lub centrum egzaminacyjnego, które służy do certyfikacji.

Poziom:

Podstawowy

Wymagania:

  • Podstawowa wiedza na temat kartografii i GIS. Podstawowa umiejętność obsługi aplikacji GIS (ArcGIS lub QGIS)

Po skończonych zajęciach uczestnik będzie umiał:

  • Wiedza nt. minimalnych wymagań w celu podejścia do egzaminu. Omówienie sylabusa EPP GIS
  • Wiedza nt. możliwości utworzenia laboratoriów na Wydziałach czy w Uczelniach

Zapraszamy do rejestracji na warsztaty do 17 czerwca za pomocą poniższego formularza

https://forms.gle/saKPpr4TF7Ftmc6U9

Comments are closed.